Gesprekken tussen VVD en AB-PGP

Voorpagina » Nieuws » Gesprekken tussen VVD en AB-PGP

Naar aanleiding van de coalitiebreuk op donderdag 25 februari waarbij AB en PGP hun vertrouwen in het CDA opzegden, hebben AB, PGP en VVD zojuist onderstaand persbericht over de actuele stand van zaken uitgegeven.

“Op dinsdag 2 maart jl. heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigingen van de partijen AB, PGP en VVD om n.a.v. de vertrouwensbreuk in de huidige coalitie te bekijken hoe de gemeente Valkenburg aan de  Geul de komende periode kan worden bestuurd. De uitkomsten van deze eerste verkenning worden nu teruggekoppeld aan de (steun-) fracties van deze partijen, waarna een spoedig vervolg wordt verwacht.”
Einde persbericht

← Vorig bericht

Ingezonden brief van bestuur van SV Geuldal

Renovatiewerk aan voormalig kerkje weer opgestart

Volgend bericht →