Geul is dalende.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Geul is dalende.

Update za. 8 jan. om 11 uur: Maas stijgt.Update: Maastricht, 8 januari, 11.00 uur

De afvoer van water door de Maas schommelt rond 2230 kuub per seconde. De verwachting is dat de waterstand in de loop van de dag licht stijgt tot 2270 kuub. Om 14.30 uur verwachten we een nieuwe prognose. Dat betekent dat de maatregelen zoals gisteren uitgevaardigd voorlopig van kracht blijven. Onder meer de afsluiting van de toegangswegen naar de dorpen Itteren en Borgharen in de gemeente Maastricht blijft dus gehandhaafd. Elders in het Zuid-Limburgse stroomgebied van de Maas zijn nu geen maatregelen noodzakelijk.
De hulpverlening roept mensen die niet in Borgharen en Itteren hoeven te zijn op om de hulpverlening niet te storen en weg te blijven uit het gebied. Er is sinds vanochtend een noodverordening van kracht om hoogwatertoerisme in het gebied Borgharen en Itteren te voorkomen. Kijkers die niet in het gebied hoeven te zijn worden weggestuurd. Afgelopen nacht zijn tien hulpbehoevenden uit voorzorg uit Borgharen en Itteren weggehaald en elders ondergebracht. Daarnaast zijn nog acht bejaarde inwoners met familieleden vertrokken.
Het Waterschap Roer en Overmaas ziet in de huidige situatie nog geen noodzaak om de demontabele kades aan te brengen. Wel liggen ze klaar en kunnen als de situatie dat verlangt snel worden aangebracht. Ook staan pompen uit voorzorg pompen klaar voor het kwelwater, maar ook die zijn vooralsnog niet in functie.
Boven het gebied vliegen vandaag twee helikopters om de situaties van bovenaf in de gaten te houden. De hulpverlening verloopt zonder noemenswaardige problemen.
———————————————————————————————–

Vrijdag 7 jan. 14:00 uur:

De gemeente Valkenburg aan de Geul deelt in overleg met brandweer, politie en Waterschap Roer en Overmaas het volgende mee:

De Geul heeft vanmiddag om 13:00 uur haar hoogste waterstand bereikt. De situatie is nu weer helemaal onder controle. In onder andere de Beatrixsingel en de Plenkertstraat zijn politie en brandweer nog aanwezig om de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Op sommige plaatsen werden zandzakken geplaatst.
Vanochtend ontstond een kritische situatie door een storing in het bedieningssysteem van de Walramstuw, waardoor het water niet kon doorstromen en de Geul dreigde over te lopen. Het probleem met de stuw is inmiddels verholpen.
Voor vragen over de wateroverlast kunt u contact opnemen met een speciaal gemeentelijk informatienummer: 043-350 50 25.

Info van het Waterschap Roer en Overmaas van 13:30 uur:
Geul (Valkenburg)
De Geul heeft momenteel een piekafvoer in Valkenburg van 35 m3 en is bovenstrooms bij Cottessen alweer aan het dalen.
Info van het Waterschap Roer en Overmaas van 15:53 uur:
Geul (Valkenburg)
De Geul is aan het dalen. Aan de Geulkade aan de Plenkerstraat in Valkenburg dreigt wateroverlast in het souterraindeel van de aangrenzende woningen. Het waterschap doet er alles aan om zoveel mogelijk overlast te voorkomen door de kademuur op te hogen met zandzakken.
Voor meer informatie over de afvoer van de beken in Zuid- en Midden-Limburg: www.overmaas.nl

Foto’s Jacq. Eurlings

Méér foto’s, gemaakt door Jo Knubben, zien? KLIK DAN HIER

← Vorig bericht

Start aanleg afrit Beekstraat A79.

Nieuwe prins Böschule heet Roger I.

Volgend bericht →