Geulpark blijft een natuurgebied.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Geulpark blijft een natuurgebied.

Als het aan het gemeentebestuur ligt. Wil de Raad iets anders?Als het aan het gemeentebestuur ligt ondergaat het gebied rondom het Geulpark en Geulstrand geen wijziging. Aanleiding was een discussie in de Raad in november 2011 om het park en strand mogelijke verder te ontwikkelen. Daarbij moest rekening gehouden worden met de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden.

Een wel zeer reëel aanwezige rem op mogelijke verdere ontwikkelingen op en rond het Geulstrand is de aanwezigheid van verontreinigde grond.

De verontreinigde grond ligt verspreid over het gehele natuurgebied terwijl de bodemverontreiniging zich nu nog uitbreidt. Ondanks deze gegevens heeft het gemeentebestuur enkele opties ter ontwikkeling van het gebied voorgelegd aan de Raad.

Een korte opsomming van de mogelijkheden:

1. intensief toeristisch recreatiegebied: trekpleister met horeca, vijver voor watersport etc.
2. extensief (uitgestrekt) toeristisch recreatiegebied: gebied met gebouwen voor toeristische activiteiten.
3. parkachtig gebied met recreatiemogelijkheden: park met activiteiten als vissen, roeien, wandelen.
4. half natuurlijk gebied met extensieve recreatie: wandelen, fietsen, passende evenementen.
5. half natuurlijk gebied met visvereniging: dezelfde ontwikkeling als bij 4 met toevoeging clubhuis visvereniging, afrastering, verlichting e.d.
6. volledig natuurgebied met recreatie: grote grazers beheren gebied, verdere ontwikkeling zoals nu het geval is.

Het college van B&W stelt aan de Raad voor om de huidige situatie te handhaven (optie 6) waarbij gebruik wordt gemaakt van de visvijver voor evenementen. Geen extra investeringen en geen extra bebouwing.

Dat houdt dan ook in dat de komst van een visvereniging naar het Geulstrand ongewenst is. Daarvoor dient er in het gebied geïnvesteerd te worden in bebouwing van een clubhuis.
Het voorstel wordt a.s. dinsdag 5 juni in de commissie SOB besproken.
Foto Jo Philippi

← Vorig bericht

Gemeente komt 6 ton tekort in 2013.

Mei: veel zon en weinig regen.

Volgend bericht →