Gevolgen inwoners Sibbe/IJzeren veranderen dienstregeling

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Sibbe / IJzeren » Gevolgen inwoners Sibbe/IJzeren veranderen dienstregeling

Busonderneming Veolia heeft een nieuwe dienstregeling per 1 febr. 2009 ingevoerd.Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul

Artikel 41 vraag. Betreft: gevolgen voor kleine kernen door wijziging van dienstregeling Veolia.

Geacht College,

Vanuit de kern Sibbe-IJzeren bereiken ons vragen met betrekking tot de wijziging in de dienstregeling van Veolia zoals die 1 februari 2009 is ingegaan. Deze wijziging betekent voor de inwoners van IJzeren een verslechtering, verbindingen zijn vervallen of sluiten niet goed op elkaar aan. Er van uitgaande dat veel bedrijven en scholen een uiterlijke aanvangstijd van ’s ochtends 8.30 uur kennen moeten we concluderen dat het voor de mensen uit IJzeren met de nieuwe dienstregeling niet meer mogelijk is om op tijd aan te komen bij hun werkgever of school in Maastricht.
Waar voorheen de dienstregeling voor Sibbe-IJzeren redelijk was, is deze nu verder beperkt. De aansluitingen in de ochtenduren richting Maastricht zijn slecht waardoor het niet mogelijk is om op tijd op de werkplek of school aan te komen. De verbinding naar Gulpen, die al niet optimaal was, is nu weer verder verslechterd zo niet onmogelijk. Het lijkt er op dat de dienstregeling van Veolia enkel wordt bepaald vanuit bedrijfsmatig oogpunt, waarbij de nadruk steeds meer ligt op financieel rendement. De basisgedachte, van een voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer, lijkt met iedere wijziging van de dienstregeling minder belangrijk te worden.
Wij zijn van mening dat het gebruik van openbaar vervoer moet worden gestimuleerd, de overvolle wegen maar ook de milieueffecten wijzen steeds nadrukkelijker op de noodzaak hiervan. De gedachte van een voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer zien we steeds meer in het gedrang komen. De heersende tendens, waarbij het concentreren van openbaar vervoer enkel op basis van financiële overweging gebeurt, zorgt er voor dat de dorpen steeds meer geïsoleerd raken. Dit komt de leefbaarheid daar niet ten goede. Daarom vinden we dat de gemeente een krachtig signaal naar Veolia moet laten uitgaan om deze tendens te keren.
We hebben de volgende concrete vragen:
• Bent u op de hoogte van de consequenties van de gewijzigde dienstregeling van Veolia en de gevolgen hiervan voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in onze kernen, met name IJzeren.
• Wilt u met Veolia in overleg treden en krachtig aandringen op een betere verbinding (aansluiting) vanuit IJzeren richting Maastricht en richting Gulpen, dit zodat men op tijd op de werkplek en school kan aankomen en ook ’s avonds nog thuis komt.
• Bij Veolia en de Provincie een duidelijk signaal af te geven en hierbij nadruk te leggen op een blijvende goede service in met name de kleine kernen. Een service die nu met iedere wijziging van de dienstregeling verder afneemt. Het glijdend proces van iedere keer ietsjes minder moet gestopt worden!
De raadsfractie van Algemeen Belang,
Charles van Melsen, fractievoorzitter

← Vorig bericht

Koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden

Mimecursus voor kinderen

Volgend bericht →