Gewijzigd bestemmingsplan aangenomen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Gewijzigd bestemmingsplan aangenomen.

Raad neemt belangrijke hobbel voor modernisering centrum.De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’.
Vrijwel alle partijen drongen nogmaals aan op de spoedige sloop van de Geulhal en het voormalige Coronahotel door projectontwikkelaar 3W. Ook wordt er op toegezien dat 3W de gemaakte afspraken niet ruimer gaat interpreteren. Ook komt er nog voor het eind van 2010 een infobulletin, dat op internet beschikbaar wordt gesteld. Peter Visser (SP) drong eveneens aan op de bescherming van de vleermuizen in de grotten.

Volgens Marij Verheggen (CDA) voldoet het huidige winkelcentrum, dat verouderd en verwaarloosd is, niet meer voor een toeristenstadje met een florissante toekomst. Desondanks telt Valkenburg nog steeds 27 procent werklozen. In haar ogen past dit ambitieuze bestemmingsplan bij de 21ste eeuw.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni tot en met 4 augustus 2010. Hierop zijn 44 zienswijzen ingediend. Het onderzoek naar zienswijze K is inmiddels voorgelegd aan de Raad van State. Het betreft hier het zgn. ‘bouwplan Lemmens’ aan de Polfermolen.

Foto Hans Zwakenberg, Tv Valkenburg © 2008/2010

← Vorig bericht

Misbruik bouwvergunning in Terblijt?

Uitzending gemist?

Volgend bericht →