Gezond de toekomst weer tegemoet

Voorpagina » Toerisme » Gezond de toekomst weer tegemoet

Mensen die kampen met bijvoorbeeld overgewicht, diabetes, depressie of gevoelens van eenzaamheid en die bij de huisarts of bij een andere (eerstelijns) zorg- of hulpverlener op consult of op gesprek gaan, kunnen moeilijk zelf de noodzakelijke verandering te weeg brengen tot een gezondere leefstijl. Ervaring leert dat met ondersteuning dit vaak wel lukt. Deze ondersteuning kan door de (eerstelijns) zorg- of hulpverlening vaak onvoldoende gegeven worden vanwege onder meer gebrek aan tijd, middelen of onvoldoende kennis van de sociale kaart.
Doorverwijzen
De (eerstelijns) zorg- of hulpverlening verwijst mensen dan door naar de beweegmakelaar. Deze vormt de spil tussen de (eerstelijns)zorg- of hulpverlening, de patiënten/cliënten en het aanbod aan voorzieningen. Dit kan zijn op het gebied van sport, bewegen, cultuur en sociale contacten. Maar ook de aanvraag voor een uitkering of een bijstandsuitkering uit de Participatiewet kan door middel van de inzet van de beweegmakelaar worden voorkomen.
Welzijn op recept
De werkwijze van de beweegmakelaar is gebaseerd op de methodiek “Welzijn op Recept”. Deze methodiek ondersteunt mensen met klachten waar op dat moment geen medische of psychologische interventie nodig is. De beweegmakelaar maakt deel uit van het Team Sociaal Domein en Burgerparticipatie. Daarnaast is hij/zij lid van het Sociaal Team. De huisartsen in Valkenburg zijn enthousiast over de inzet van de beweegmakelaar. Met de initiatiefnemer van het gezondheidscentrum in Valkenburg-c. is bovendien gesproken over een mogelijke fysieke plaats voor de beweegmakelaar in het gezondheidscentrum. 

wandelen

Wat doet de beweegmakelaar?
De beweegmakelaar begeleidt, coacht en ondersteunt cliënten maar is nadrukkelijk geen arts, therapeut of hulpverlener. Hij/zij heeft vanuit zijn/haar achtergrond en werkervaring, wel kennis van en inzicht in de problematiek, die zich kan voordoen en van de sociale kaart. Dat maakt dat hij/zij wel goed kan signaleren en indien nodig, doorverwijzen naar de juiste instantie.
De totale kosten voor de inzet van de beweegmakelaar bedragen per jaar € 77.500,– 

← Vorig bericht

Vanaf de bank op bezoek bij een duurzaam huis

Coronacrisis: Kerststad Valkenburg gaat door

Volgend bericht →