Grachtstraat, Kermis en Sousberg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Grachtstraat, Kermis en Sousberg

belangrijke items op DorpsraadvergaderingDe Dorpsraad van Schin op Geul hield weer een openbare vergadering in ’t Geboew.
Allereerst werd een DVD presentatie gegeven over de aktiviteiten van het juniorcollege op diverse gebieden.
De gemeente heeft €1250,00 subsidie verleend aan de Dorpsraad over 2 jaar voor de organisatie van de jaarlijkse kermis in deze kern. Helaas waren noch Club’77 noch de Ouderraad van de basisschool bereid de organisatie op zich te nemen, zodat besloten werd een comite van vrijwilligers uit de dorpskern te gaan formeren.
De voorzitter dankt Ton van Weersch voor de realisatie van de vijver aan de Mauritiussingel i.s.m. de gemeente. Op 30 juni zal deze vijver feestelijk worden geopend door wethouder Kleijnen met een openlucht-barbeque en een DJ.
Dan zal ook de naam worden onthuld.
De bouw van de huizen aan de Mauritiussingel is weer vertraagd. Hopenlijk kan nu eind 2007 hiermee gestart worden, afhankelijk van de ingediende/in te dienen bezwaarschriften.
De Dorpsvisie zal medio juni als concept voorgelegd worden aan de bewoners van deze kern. Er komt wel al een jeugdworkshop (jongeren van 12 tot 20 jaar) met een feestelijke afsluiting op 23 juni.
Op woensdag 6 juni om 19.30 uur komt wethouder Kleijnen in ’t Geboew de plannen onthullen voor de Grachtstraat en de oplossing van het parkeerprobleem, tevens worden dan de resultaten van de gehouden enquete bekend gemaakt.
Op woensdag 20 juni om 19.00 uur is er een openbare bijeenkomst met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op de Sousberg. Uitleg wordt gegeven over de hier uitgevoerde werkzaamheden en het “waarom” ervan.

← Vorig bericht

Verdwijnt het Grotcriterium ?

Verslag van het Valkenburgs Dartkampioenschap

Volgend bericht →