Algemeen Belang heeft aan het college van B&W voorgesteld een subsidieaanvraag te doen om in aanmerking te komen voor gratis WIFI aan te bieden voor de gehele gemeente.

Niels Dauven over het voorstel: “De Europese commissie maakt bekend per 15 mei 2018 subsidie te gaan verstrekken aan gemeenten die een gratis WIFI voorziening treffen in de publieke ruimte. De subsidie bedraagt € 15.000 en dekt de materialen en installatiekosten van WIFI hotspots. Gemeenten worden in ruil hiervoor geacht het internetabonnement en onderhoudskosten voor ten minste drie jaar te voldoen. De subsidie wordt verstrekt volgens het principe van wie het eerst komt die het eerst maalt. Daarbij worden per lidstaat maximaal vijftien aanvragen gehonoreerd. Wat noopt tot snelle actie”.

Niels Dauven, fractievoorzitter van AB, heeft zijn collega fractievoorzitters in de raad op de hoogte gebracht.

Meer informatie omtrent dit project vindt u hier: wifi4eu.eu