Groen in 'de Kuil' wordt verwijderd voor kademuur.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Groen in 'de Kuil' wordt verwijderd voor kademuur.

En alle andere werkzaamheden in het centrum voor deze week.Gezien de slechte staat van het restant van de Geulkade waar hotel Croix de Bourgogne gebouwd kan worden, is het onverantwoord om langer te wachten met het herstel, schrijft de gemeente. "De kade zal op een dusdanige wijze geconstrueerd worden dat deze geschikt is voor de bouw van Hotel Croix de Bourgogne", aldus Jos Bauer.

De werkzaamheden worden op korte termijn opgestart. Deze week wordt het groen in de Kuil verwijderd om de toegang voor het Geulkadewerk mogelijk te maken. Voor de daadwerkelijke start van het herstel van de kade zal
een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Reconstructie van het Halderpark
Voor het verwijderen van het groen in het Halderpark is afgelopen week een begin gemaakt. Het park krijgt een complete renovatie waarbij water een grote rol gaat spelen.

De nutsaannemer is nu volop bezig met de aanleg van kabels en leidingen in en rondom het Halderpark.
Deze week voert de groenaannemer de volgende werkzaamheden uit:
Maandag 7 april: r5uimen van takhout en stamhout;
Dinsdag 8 qpril: ruimen van takhout en stamhout / verplanten van 6 lindes / 2 platanen;
Woensdag 9 april: verplanten van 6 lindes / 2 platanen;
Donderdag 10 april: ontgraven van wortelstraat;
Vrijdag 11 april: ontgraven van wortelstraat / leveren en aanbrengen van lavasubstraat.

Versmalling tweede Geulbrug op het Theodoor Dorrenplein
De metselwerkzaamheden aan de kademuren op hedt Th.Dorrenplein zijn gestart. De kade wordt opgemetseld in mergel. Deze werkzaamheden zullen nog ca. 2 weken duren. Hierna wordt op de brug het leuningwerk geplaatst en
kan de bestrating worden aangebracht aan zijde van restaurant De Kei. Kabels en leidingen worden momenteel verlegd en gekoppeld. De sokkel voor de tweede lichtmast is in het werk gestort. Als het beton na 3 weken
voldoende is uitgehard zal de nieuwe lichtmast worden geplaatst.

Afgelopen vrijdag is een treurwilg geplant. Aan de pleinzijde is gestart met het straatwerk. De lijngoot is geplaatst. Deze week wordt daaraan verder gewerkt.

Werk reconstructie Grendelpoort
Maandag t/m woensdag wordt de resterende puinvulling achter deuropening in de poortwand afgevoerd. Overdag zal een container op het Grendelplein geplaatst worden. Deze week zal de firma Kleijnen verder gaan met het vervangen van mergelblokken in het bestaande muurwerk. Ter afscherming van de omgeving worden witte netten aan de steiger gehangen. Zodra de
netten geleverd zijn zullen deze worden aangebracht.

Werkzaamheden voor de bouw van de Geulpoort
Deze week wordt gestart met het boren van de funderingspalen. Omdat de boorstelling vanaf een ander werk vanuit het noorden van het land komt en dit werk momenteel in uitvoering is, kan nog niet met zekerheid vastgesteld worden wanneer de boorpalen worden aangebracht deze week.

Planning in hoofdlijnen:
Maan- dinsdag: graafwerk in bouwput ter voorbereiding boorwerk:
Woensdag: uitzetten palen en aanvoer 16 stalen palen (10 meter lengte).
Woensdag: leggen kunststof rijplaten ter bescherming van bestrating
(Boogaardlaan/Pelerinstraat)
Donderdag: aanvoer boorstelling, pomp, aggregaat, watertank en betonsilo. Omdat dit groot materieel is zal de bouwplaats tijdelijk ruimer gemaakt worden t.b.v. de werkzaamheden. Daardoor is er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk van Bogaardlaan naar Grotestraat en van Pelerinstraat naar Grotestraat.

Op zijn vroegst donderdagmiddag, meer waarschijnlijk vrijdag, wordt gestart met het aanbrengen van de palen. Tijdens deze werkzaamheden is het kruispunt Boogaardlaan/Grotestraat/Pelerinstraat afgesloten voor verkeer. Er blijft alleen een voetpad voor voetgangers beschikbaar. Maandag zullen de
laatste palen geboord worden. Dinsdag wordt het materieel ten behoeve van de boorpalen weer afgevoerd.
De stremming geldt alleen tijdens werktijd. Na werktijd en in het weekend is de kruising vrij.

Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2014

← Vorig bericht

ZC Valkenburg bestaat deze week 30 jaar.

Mislukte pinkraak gemeenschapshuis Houthem.

Volgend bericht →