Grootscheepse renovatie begraafplaats Cauberg eind maart van start

Voorpagina » Nieuws » Grootscheepse renovatie begraafplaats Cauberg eind maart van start

In 2016 en 2019 heeft de gemeenteraad kredieten beschikbaar gesteld om een grootscheepse renovatie van de begraafplaats aan de Cauberg te realiseren. De renovatie is inmiddels verder uitgewerkt en verdeeld in civieltechnische en bouwkundige renovatiewerkzaamheden. Zoals het nu uitziet, kan eind maart met het project worden gestart. Dit staat te lezen in een informatiebulletin van het college aan de gemeenteraad.
Werkzaamheden
Tijdens de wekelijkse persconferentie vertelde wethouder Vankan dat het project een aantal onderdelen bevat. Zo moet o.a. de afwatering worden verbeterd, dient de structuur van de paden te worden aangepast en worden de galerijgraven gerenoveerd. Verder krijgt de geruimde patersbegraafplaats een andere invulling. Ook wordt onderzocht of er nabestaanden zijn die de grafkelders willen gaan onderhouden. De civieltechnische werkzaamheden zijn inmiddels gegund aan Laeven Infra b.v. te Ransdaal. Wanneer hiertegen geen bezwaar wordt ingediend, kan deze firma eind maart met de klus beginnen. De bouwkundige werkzaamheden moeten nog worden gegund. Dit gebeurt naar verwachting in april.

Deelgebieden en planning
Het werk is opgedeeld in 8 deelgebieden om ervoor te zorgen, dat de begraafplaats niet in zijn geheel komt open te liggen waardoor het terrein steeds bereikbaar blijft voor bezoekers. Het gehele project zal ruim 6 maanden in beslag nemen. Het is de bedoeling dat in ieder geval op 31 december 2022 alle werkzaamheden zijn voltooid.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Valkenburg zet riksja’s in om inwoners te laten stemmen

VIDEO Valkenburg vierde de 981ste verjaardag

Volgend bericht →