Grote onduidelijkheid rond financiering renovatie weg door Houthem

Voorpagina » Nieuws » Grote onduidelijkheid rond financiering renovatie weg door Houthem

Alle fracties in de commissie S.O.B. van dinsdagavond hadden opmerkingen over de wijze van behandeling van de renovatie doorgaande weg in Houthem en het realiseren van een overstappunt O.V. Er is grote onduidelijkheid rond de financiering van beide projecten. Het gehele project beloopt bijna 6 miljoen, waarbij het overstappunt 8 ton kost. Onduidelijk is hoeveel Arriva/Prorail meebetaalt aan de realisatie van het overstappunt.

De reconstructie van het laatste deel van de doorgaande weg door Houthem gaat 5 miljoen kosten. Alle fracties gaan in principe akkoord met het voorstel van het college. Fracties vroegen zich ook af hoe hoog de  bijdrage van de provincie gaat zijn? Daarnaast had Algemeen Belang kritiek op het niet ter inzage leggen van een schetsplan voor de commissieleden.

Wethouder Carlo Vankan haalde bakzeil en deed de commissie S.O.B. de belofte twee separate en aangepaste voorstellen te maken. In het ene voorstel wordt de doorgaande weg door Houthem behandeld, in het tweede voorstel komen het het OV-overstappunt en een verduidelijking van de uitgebreide parkeerplaatsen ter sprake. Daarnaast zal Vankan een duidelijker dekkingsschema opstellen. Tevens zal hij duidelijker uiteenzetten wie subsidie aanvraagt: wat draagt de provincie bij en wat draagt Arriva/Prorail bij? Daarnaast legt hij zeer binnenkort de schetsen, financiële stukken en verslagen inloopavonden ter inzage.

Afbeelding gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Open brief over beëndiging huurcontract in Berg

Onze eindejaarswensactie is er weer!

Volgend bericht →