Haarscheurtjes in coalitie in kwestie SV Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Haarscheurtjes in coalitie in kwestie SV Geuldal

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in een brief (RIB, red.) een standpunt ingenomen dat afwijkt van de aanbevelingen uit het rapport van het Huis van de Sport Limburg inzake steun aan het onderbrengen van SV Geuldal op een nieuw sportcomplex, aan te leggen op de grens van de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. SV Geuldal is een fusieclub die volgens het onafhankelijke rapport een levensbestendige vereniging blijkt te zijn. Ondanks dat zeer positieve gegeven wil het college niet achter het rapport staan.

Deze afwijkende houding leverde een zee aan vragen en opmerkingen op van coalitiepartij Algemeen Belang. TV Valkenburg publiceerde de zeer uitgebreide brief geschreven door AB-raadslid Wim Weerts. De essentie: “Bent u bereid dit haalbaarheidsonderzoek volledig af te ronden met ondersteuning door de onafhankelijke instantie Huis van de Sport Limburg waarbij de (on-) mogelijkheden met bijbehorende financiële paragraaf nader worden onderzocht? En kunnen wij in tegenstelling tot de (beschamend lange) doorlooptijd van de nu voorliggende tussenrapportage, deze uiterlijk tegenmoet zien voor de aanstaande jaarwisseling?”

Reacties politieke fracties gevraagd
TV Valkenburg heeft daarop alle overige fracties naar hun reacties en stappen gevraagd. Daaruit is een beeld naar voren gekomen dat het CDA een afwijkende visie heeft. Fractievoorzitter Math.Knubben blijft vasthouden aan een op te stellen accommodatiebeleid. Een actiepunt waar de lokale politiek al vanaf 1998 (!!) mee stoeit en (nog) niet tot een besluit kan komen. Deze hete aardappel wordt maar steeds voor zich uit geschoven. Het CDA kiest ook nog voor de bekende optie “één sportcomplex onder en één boven op de berg”.

PGP schrijft in een korte reactie ook te staan achter het plan om de brief met het afwijkende collegestandpunt te plannen in de commissie Sociaal Domein in september a.s. Fractievoorzitter Corry Fulmer stelt zich neutraal op in deze kwestie.

Oppositie stelt vraagtekens bij aantallen
De beide oppositiepartijen – VVD en VSP – stellen vraagtekens bij de genoemde ledenaantallen in het rapport. Waarop zijn die gebaseerd?

De VSP-fractievoorzitter Jef Kleijnen reageert vanaf zijn vakantieadres dat zijn partij diverse keren kritische vragen gesteld heeft. “Het is gewoon te gek voor woorden dat het college al iets besluit zonder de raad en de burgers hier in het voortraject op een correcte manier bij te betrekken. Zo willen wij heel nadrukkelijk weten hoe het exact in elkaar zit m.b.t. de ledenaantallen. Waar is dit alles op gebaseerd? Tevens wil ik expliciet weten waarom het college tot een andere conclusie komt dan het Huis voor de Sport.

De andere oppositiepartij – de VVD-fractie – opteert ook voor behandeling in de eerstvolgende commissievergadering in september. “Zo krijgen de betrokkenen ook de mogelijkheid om hun visie te geven (inspreekrecht voor burgers) en te antwoorden op vragen van de commissieleden. De commissie kan dan ook de wethouder bevragen”, beargumenteert fractievoorzitter Bianca Rooding-Eurlings het liberaal standpunt. Daarna wil de fractie op basis van onderbouwde feiten conclusies trekken.

Maandag 14 september vanaf 19:00 uur is de commissievergadering Sociaal Domein gepland.

← Vorig bericht

Kinderzwerfboekstation Schin op Geul deze week nog open

Burgemeester Jan Schrijen stopt op 1 maart 2021

Volgend bericht →