Half miljoen voor uitwerking plannen Oost

Voorpagina » Nieuws » Half miljoen voor uitwerking plannen Oost

Maandagavond 10 oktober staat de ‘Gebiedsvisie Valkenburg Oost’ op de agenda van de gemeenteraad. De visie bestaat uit een aantal hoofdthema’s zoals: klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen en mobiliteit. Het gebied omvat verschillende deelgebieden zoals de omgeving Berkelplein en het Kastelenpark. Maandag wordt gesproken over de visie die uiteindelijk moet uitmonden in concrete plannen.

Berkelplein met flatgebouw

Partners
Het college van B&W is in gesprek met Wonen-Zuid over de flatgebouwen aan het Berkelplein, met Natuurmonumenten als eigenaar van de gebieden tussen Valkenburg-Oost en Oud-Valkenburg, met het Waterschap en diverse andere partijen in het gebied voor de uitwerking van het Kastelenpark (het landschappelijk deel van Valkenburg-Oost, red.). Met het Waterschap en de provincie Limburg verkent de gemeente hoe wateroverlast in het gebied tegen kan worden gegaan.

Communicatie
Bureau Dear Hunter wordt ingehuurd om de te vormen kopgroep van 5 tot 10 actieve inwoners te begeleiden. Daarnaast worden er ook andere externe partijen ingehuurd voor bijvoorbeeld studies of het uitwerken van schetsen.

Werkbudget
Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om een werkbudget vrij te maken van € 485.000,-. 

← Vorig bericht

Vijver Dersaborg komt voorlopig niet terug

Programma’s vanaf 9 oktober

Volgend bericht →