Meer geld voor veiligheid Kerststad Valkenburg

Voorpagina » Toerisme » Meer geld voor veiligheid Kerststad Valkenburg

Uit het dit jaar opgestelde verkeersplan door Traffic Support blijkt dat het huidige budget ontoereikend is om de veiligheid van deelnemers, bezoekers en inwoners tijdens de Kerststad Valkenburg-periode te garanderen. Dat zegt het college van B&W in een raadsinformatiebulletin naar alle raadsleden. Er is een budgettair tekort van € 45.760,-. Het is de vraag of het bij dit bedrag blijft. B&W hebben al extra geld uitgegeven zonder toestemming van de raad. De veiligheid maakte dit noodzakelijk, is de redenering. Vooral de geconstateerde drukte in het eerste weekeinde dat alle attracties opengesteld zijn, nopen tot maatregelen.
Een quote uit de nota: “In 2015 werd het verkeersplan voor Kerststad door ambtenaren van de gemeente gemaakt en met verve uitgevoerd door o.a. de Stichting Verkeersregelaars Valkenburg in samenwerking met de Boa’s van de gemeente. Ondanks deze inzet was vorig jaar de calamiteitenroute regelmatig geblokkeerd, hield de bereikbaarheid van de brandweerkazerne te wensen over en waren de aanrijroutes nauwelijks of onvoldoende bekend bij de meldkamer. Dit kan bij een calamiteit tot onnodige slachtoffers en onnodige schade leiden. Deze wetenschap heeft ons gedwongen om kritisch naar onze verkeersstromen en verkeersplannen te kijken. Aangezien de genoemde risico’s onacceptabel zijn, is er gekozen om met spoed een aantal extra veiligheidsmaatregelen door te voeren voor deze editie”.
Woensdag 30 november wordt oor het eerst gesproken in de commissie E.F.T.R. De vergadering is openbaar en begint om 19:00 uur.
KLIK HIER om het raadsinformatiebulletin professionalisering Kerststad te lezen.

← Vorig bericht

Mergelgruis siert betonnen muren dependances

Ieder even uur de sjlagerverkezing 2017

Volgend bericht →