Halvering aantal priesters.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Halvering aantal priesters.

Oplossing: samenvoeging van parochies?De afname van het aantal priesters en het dalende kerkbezoek alsmede de financiële zorgen in de diverse parochies vormen de aanleiding tot het opstellen van een plan om een vergaande samenwerking tussen de parochies te bewerkstelligen. Dat staat te lezen in een beleidsplan dat in handen van Tv Valkenburg is.

De huidige negen parochies in de gemeente Valkenburg aan de Geul vormen in 2020 een federatie die geleid wordt door één bestuur en één pastoraal team van twee priesters. Er is nu een intentieverklaring getekend, als tussen stap, door de parochies van Valkenburg-centrum (HH. Nicolaas en Barbara & OLV. van Altijddurende Bijstand), Oud-Valkenburg (H. Johannes de Doper) en Schin op Geul (H. Mauritius) om samen een cluster te gaan vormen vanaf 2015.

Succesvolle samenwerking zal alleen mogelijk zijn als het toekomstige kerk-/cluster-/federatiebestuur voldoende rekening houdt met de belangen, wensen en eigenheid van de verschillende parochies. Een belangrijke rol in dit kader is weggelegd voor de pastoraatsgroepen, die dienen ter ondersteuning van de pastorale activiteiten.

In het dekenaat Gulpen-Gronsveld, waar Valkenburg aan de Geul onder valt, wordt rekening gehouden dat er van de huidige 23 priesters voor alle 37 parochies in het jaar 2020 nog maar 12 priesters beschikbaar zullen zijn.

← Vorig bericht

Sloopterrein oude winkelcentrum nu bouwrijp.

Nieuw: Walram's Midwinter Lichtfeest.

Volgend bericht →