Handhaving Valkenburg zit in de knel

Voorpagina » Toerisme » Handhaving Valkenburg zit in de knel

De handhaving in de gemeente Valkenburg aan de Geul zit in de problemen. Er is achterstand in het reguliere toezichtwerk, er wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen die gesteld worden, er zijn onaanvaardbare termijnoverschrijdingen en de huidige werkwijze is formeel niet toegestaan. Zie daar een palet aan grote tekortkomingen die maandagavond tijdens de commissievergadering ABA door teamleider Ronald Linkens van team VTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) gepresenteerd werden.
De lijst is eigenlijk nog langer. Op dit moment heeft de gemeente vier BOA’s operationeel. Twee zijn er ziek gemeld en dus niet inzetbaar. Ziekteverzuim onder BOA’s is 16%. Eigenlijk, zo vertelde de teamleider, zou Valkenburg aan de Geul 18 BOA’s in dienst moeten hebben om het werk goed te kunnen doen.
Enkele cijfers met uitleg:
Milieucontroles: 91 geplande controles maar 46 uitgevoerd. Afgelopen jaar zijn 106  afvaldumpingen geconstateerd waarbij  6 processen verbaal zijn opgemaakt.
Veel tijd is geïnvesteerd in de controle verlening vergunningen, klachten en meldingen van burgers.
Bouwcontroles: 235 waarvan 202 daadwerkelijk verricht.
Brandveiligheidscontroles: 142 gepland echter maar 42 uitgevoerd.
Bij het team VTH zijn in 2016 1210 schriftelijke klachten en meldingen uit de openbare ruimte ontvangen. Er zijn 2598 processen-verbaal uitgeschreven. De inkomsten bedroegen
€ 104.163,=.
Om een indicatie te geven welke activiteiten het team gepland heeft en welke uitgevoerd zijn op lokaal niveau, kijk naar onderstaande afbeelding.
Indien de politieke fracties in de gemeenteraad geen gevolg geven aan de gepresenteerde cijfers en uitleg, loopt de werkvoorraad voor het team alleen maar op. Met alle gevolgen van dien. Linkens gaf het voorbeeld van de BOA’s die om 17 uur stoppen met hun werk en uitklokken. De burger weet dit en handelt hierna. Een ander voorbeeld zijn de drugscontroles in de omliggende gemeenten. Valkenburg aan de Geul kan hier – vanwege tekort aan personeel – geen inzet in doen waardoor er meer drugsoverlast in deze gemeente is.
Toekomstplannen:
Er is een landelijke trend dat de politie zich terugtrekt uit de openbare ruimte. Linkens wil dit oplossen door meer mensen van Team VTH op straat te hebben. Surveilleren en vraagbaak zijn voor de burger. De openbare ruimte is de ruimte voor de gemeente. De kennis, vaardigheden en beroepshouding is noodzakelijk. Ook de uitbreiding van de aantallen BOA’s en het aanpassen van de organisatiestructuur worden in de Kaderbrief van volgend jaar opgenomen.

← Vorig bericht

Hoe Alva's ijzeren vuist Valkenburg trof

D'r Moostuin winnaar Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs

Volgend bericht →