Handtekeningenactie in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Handtekeningenactie in Schin op Geul

Als ondersteuning van het aktiecomitè Mijnwerkerspensioenen

Het op zaterdag 31 maart in Heerlen opgerichte Actiecomité Mijnwerkerspensioenen heeft op de eerste dag van zijn bestaan in een paar uur tijd in centrum van Heerlen 1000 handtekeningen opgehaald. Een mooie stimulans om nu door te pakken. De SP in Valkenburg a/d Geul gaat het actiecomité ondersteunen bij het inzamelen van handtekeningen. Met als doel het AZL op die manier te dwingen op de genomen besluiten terug te komen en bij de verdeling van de 65 miljoen euro die het AZL krijgt van de ING-bank nu eindelijk eens aan de mijnwerkers te denken”.

De SP gaat ter ondersteuning van het Actiecomité Mijnwerkerspensioenen handtekeningen inzamelen op zaterdag 2 juni 2007 bij het Kerkplein te Schin op Geul. De actie wordt gehouden van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De SP in Valkenburg a/d Geul gaat op zaterdag 14 april 2007 handtekeningen verzamelen bij de kiosk op het Th. Dorrenplein van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De SP gaat opnieuw actie voeren ter ondersteuning van het actiecomité. Op zaterdag 28 april as. gaan wij handtekeningen inzamelen bij het winkelcentrum in Broekhem van 10.00 uur tot 13.00 uur

De SP afdeling Valkenburg a/d Geul gaat op zaterdag 19 mei 2007 wederom handtekeningen inzamelen bij het winkelcentrum in Berg en Terblijt. Deze actie vind plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Twee weken geleden werd bekend dat de Stichting AZL in Heerlen voor de overdacht van onder meer de pensioenfondsen van de oud-mijnwerkers in Limburg (AMF en BFM) de som van 65 miljoen euro zal ontvangen van de ING-bank.

De stichting wil die miljoenen besteden aan mooie doelen, zoals een leerstoel over pensioenen aan de Universiteit van Maastricht.

Opnieuw worden de oud-mijnwerkers en hun nabestaanden vergeten!

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw voerden de oud-mijnwerkers nog massaal actie tegen hun bijzonder lage pensioenen, een actie die er toe leidde dat de pensioenen iets werden verhoogd en werden geïndexeerd.

Veel mijnwerkers zijn gestorven aan de gevolgen van silicose (stoflongen). De meesten kregen echter nooit een vergoeding van de mijnen voor het feit dat zij het werken in de mijn met hun gezondheid moesten bekopen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd daarom door de oud-mijnwerkers de actie “Ereschuld voor de oud-mijnwerkers” gevoerd. Uiteindelijk kregen zo’n tweeduizend oud-mijnwerkers een silicosevergoeding.

De pensioenen zijn nog steeds zeer bescheiden. Groot is daarom de verontwaardiging onder de Limburgse oud-mijnwerkers dat ze weer worden vergeten terwijl er nu gelden beschikbaar komen om iets daaraan te doen, al is het in de vorm van een eenmalige uitkering.

Het inmiddels opgerichte Actiecomité Mijnwerkerspensioenen gaat tegen de plannen van het AZl actie voeren. Het actiecomité bestaat uit oud-mijnwerkers en wordt ondersteund door het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen en de SP.

Onder de leus “AZL-poen is koempelpensioen” gaat het actiecomité handtekeningen ophalen, voor de volgende eisen:

– erkenning van het mijnverleden en

– AZL-miljoenen naar koempels en hun weduwen.

Op zaterdag 31 maart werden in een paar uur tijd in Heerlen 1000 handtekeningen opgehaald.

De komende weken gaat het actiecomité in heel Limburg handtekeningen ophalen. Deze zullen aan het AZL worden aangeboden.

Verder worden de gemeenteraden en provinciale staten aangeschreven met het verzoek zich achter de eisen van de oud-mijnwerkers op te stellen en dat aan het AZL te laten weten.

Wiel Niks, woordvoerder van het actiecomité, “we willen zoveel handtekeningen ophalen dat het AZL niet langer om de eisen van de oud-mijnwerkers en hun weduwen heen kan”.

Inlichtingen: Wiel Niks: 045-5713965/06-36086855

Jan de Wit: 045-5714083

Jef Kleijnen: 06-20523924

Namens de SP afdeling Valkenburg a/d Geul,

Jef Kleijnen.

Hantekeningaktie op het Th.Dorrenplein

In Valkenburg werden zaterdag in drie uur tijd door mensen van de SP 184 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van dit actiecomité.

De actie werd gevoerd bij de kiosk op het Th. Dorrenplein. De mensen die hun handtekening spontaan kwamen zetten waren het volledig met de uitgangspunten van deze actie eens.

In Broekhem (bij het winkelcentrum) werd op zaterdag 28 april jl. in drie uur tijd door mensen van de SP 188 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van dit actiecomité.

De SP afdeling Valkenburg a/d Geul heeft op zaterdag 19 mei 2007 wederom handtekeningen opgehaald bij het winkelcentrum in Berg en Terblijt. In drie uur tijd werden er maar liefst 213 handtekeningen opgehaald.

De SP afdeling Valkenburg a/d Geul heeft op zaterdag 1 juni 2007 wederom handtekeningen opgehaald bij het kerkplein te Schin op Geul. In drie uur tijd werden er maar liefst 169 handtekeningen opgehaald.

In totaal zijn er nu in Valkenburg a/d Geul 754 handtekeningen opgehaald. De SP gaat door met actie voeren ter ondersteuning van het actiecomité.
De SP-fractie in de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul is voornemens tijdens der raadsvergadering van 23 april 2007 een motie over onderhavige problematiek in te dienen. De onderstaande tekst zal hier als uitgangpunt voor genomen worden.

De overname van AZL NV door ING en de daarmee gepaard gaande overnameprijs van 65 miljoen, heeft geleid tot een hevige discussie in onze regio. De mijnwerkers stonden aan de basis van dit bedrijf via het AMF en BMF. Na de mijnsluiting kwamen veel oud-mijnwerkers thuis te zitten met erbarmelijk slechte pensioenen, ondanks vaak vele en zware ondergrondse dienstjaren.

Ons mijnverleden, en vooral de wijze waarop veel oud-mijnwerkers na de mijnsluiting behandeld zijn, is nog steeds een open wond in onze regio. De emoties die oplaaien bij het bekend worden van de overname van AZL NV getuigen daarvan.

Opnieuw zijn de oud-mijnwerkers en hun nabestaanden vergeten!

– In de zeventiger jaren van de vorige eeuw voerden de oud-mijnwerkers nog massaal actie tegen hun bijzonder lage pensioenen. Uiteindelijk leidde deze actie er toe dat de pensioenen iets werden verhoogd en werden geïndexeerd.

– Veel mijnwerkers zijn gestorven aan de gevolgen van silicose. De meesten kregen nooit een vergoeding van de mijnen voor het feit dat zij het werken in de mijn met hun gezondheid moesten bekopen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd daarom door oud-mijnwerkers de actie “Ereschuld Oud-Mijnwerkers” gevoerd. Uiteindelijk kregen zo’n tweeduizend oud-mijnwerkers een silicosevergoeding.

– De pensioenen zijn nog steeds zeer bescheiden. Groot is daarom de verontwaardiging onder de Limburgse oud-mijnwerkers dat ze ook nu weer worden vergeten terwijl er gelden beschikbaar komen om bijvoorbeeld via een eenmalige uitkering iets voor hen te doen.

In overweging nemende dat:

– onze regio groot geworden is dankzij de periode van mijnindustrie

– oud-mijnwerkers daarvoor ons respect verdienen

– de pensioenen van veel mijnwerkers laag zijn

– de mijnwerkerspensioenen de basis vormen van het AZL

De eisen van het Actiecomité Mijnwerkerspensioenen

1. erkenning van het mijnverleden

2. AZL-miljoenen naar koempels en hun weduwen

te ondersteunen en dit kenbaar te maken aan AZL NV.

De actie mijnwerkerspensioenen loopt ten einde. Op vrijdag 15 juni as. is er een slotmanifestatie voorzien in Heerlen (14.00 uur, Pancratiusplein), waarna de verzamelde handtekeningen en gestelde eisen, zullen worden aangeboden aan pensioenfonds AZL Beheer, dan wel de wettelijke opvolger daarvan, stichting de Weijerhorst.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jef Kleijnen op tel: 06-20523924.

Namens de SP afdeling Valkenburg a/d Geul,

Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Prijs voor Chateau St.Gerlach

Krakers krijgen bezoek van Kleijnen

Volgend bericht →