Hebben minima recht op ondersteuning in stookkosten

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Hebben minima recht op ondersteuning in stookkosten

Vraagt de fraktie SP in een brief aan het CollegeGeacht college,
Gezien het feit dat we momenteel te maken hebben met extreme wintertemperaturen het volgende.
Onze fractie vroeg zich af of onze gemeente beleid heeft dat er op toe ziet dat mensen met een minimum inkomen die in de problemen dreigen te raken door de hoge stookkosten financieel worden ondersteund.
Wij hebben ons hieromtrent geïnformeerd en men heeft ons medegedeeld dat geen structurele bedragen worden uitgekeerd maar dat eenieder die, door omstandigheden, in de knel is gekomen zich kan melden voor het aanvragen van bijzondere uitkering.
Vanwege het feit dat wellicht niet iedereen van deze mogelijkheid op de hoogte is willen wij het college vragen dit kenbaar te maken aan de burgers, bij voorbeeld, middels een publicatie in ‘ Editie Heuvelland Actueel’. Een actieve houding van het college is, in onze ogen, hier op zijn plaats om de mensen hierover te informeren.
Onze vraag is dan ook: Is het college bereid actief en preventief de mensen op de hoogte te stellen van het feit dat zij wellicht recht hebben op een tegemoetkoming?
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens de SP fractie,
Corry Fulmer- Bouwens.

← Vorig bericht

De onzin van het rookbeleid en afsteken van vuurwerk

Esther Crombag gehuldigd

Volgend bericht →