Heerlijkheid Schin op Geul wil herstart onder nieuwe naam

Voorpagina » Nieuws » Heerlijkheid Schin op Geul wil herstart onder nieuwe naam

Woensdag 15 februari heeft een aantal inwoners van de kern Schin op Geul gebrainstormd over hoe het dorpsoverleg een nieuwe impuls kan worden gegeven. In de Stichting Heerlijkheid hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden. De nieuwe bestuursleden zijn Ferry Schippers en Brent Huisman, respectievelijk voorzitter en secretaris. Het aanstellen van een penningmeester zal hopelijk op korte termijn zin beslag krijgen.  

Duidelijk werd dat men af wil van de naam Heerlijkheid Schin op Geul. Het is de bedoeling om deze te veranderen in Kernoverleg Schin op Geul. Op die wijze ontstaat meer uniformiteit in Valkenburg aan de Geul.  

Om duidelijke communicatie naar de inwoners toe te bevorderen wordt de website grondig onder handen genomen. Op termijn is het  namelijk de bedoeling om de informatievoorziening via de Mauritiusbode vanwege de hoge kosten niet meer voort te zetten.  Alle aanwezigen waren unaniem van mening dat een herstart van groot belang is en gaven te kennen er samen de schouders onder te willen zetten.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Druk Auw Wieverbal in Valkenburg

Chris Vermazen nieuwe catechist in Berg, Houthem en Broekhem

Volgend bericht →