Heffing op afvalstoffen stijgt met € 50,-

Voorpagina » Nieuws » Heffing op afvalstoffen stijgt met € 50,-

De afvalstoffenheffing zal komend jaar met bijna de helft verhoogd worden. Dat staat te lezen in de nieuwste Kadernota 2021 die het college van burgemeester en wethouders afgelopen week gepresenteerd heeft. De heffing bedraagt nu nog € 120,- maar zal ingaande 1 januari a.s. verhoogd worden naar € 170,-. Daarmee hanteert het college het principe dat deze heffing volledig kostendekkend is. “De verkoop van afval is duurder geworden,” beargumenteert wethouder Niels Dauven (AB) de verhoging. “En we moeten de kosten met elkaar ophoesten.” In het verleden werd zo’n stijging gecompenseerd door verlaging van andere regelingen. “Dat zal nu niet het geval zijn,” voorspelt Dauven.

Tijdens de aanstaande begrotingsbehandeling zal duidelijk worden of de verhoging van bijna de helft van de kosten volledig doorberekend zullen worden. “Wij stellen voor om deze belastingverhoging in een aantal tranches door te voeren,” aldus Dauven.

Onderzoek verlaging rioolheffing
Er volgt nog een onderzoek naar het bijstellen van het tarief van de rioolheffing voor 2022. “Dat doen we om de totale belastingdruk voor onze burgers niet te zeer te laten oplopen. We zien dat de uitvoering van rioleringswerkzaamheden achterblijft op de planning die aan de basis ligt van het VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, red.). Daarom wordt de rioolheffing opnieuw berekend,” belooft Dauven.

De vergadering waarin de begroting voor het volgende jaar wordt vastgesteld, zal begin november plaatsvinden.

← Vorig bericht

Begraafplaatsbeheerder mishandeld door wielrenner

Kennismakingsgesprek met mogelijk nieuwe eigenaar Boslust

Volgend bericht →