Herstel allure begraafplaats Cauberg en stijgende tarieven

Voorpagina » Nieuws » Herstel allure begraafplaats Cauberg en stijgende tarieven
Complete renovatie en daardoor herstel van de uitstraling en allure van de Cauberg-begraafplaats vraagt naar schatting een investering van € 1.025.000,-. TV Valkenburg berichtte hierover al eerder. In de raadsvergadering van 30 september as vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis gaat, de raad daarvoor het eerder uitgetrokken  bedrag van € 423.000,- met € 652.000,- verhogen.
Enkele punten die in deze renovatie ook zijn begrepen:
– naast de al geldende 5 jaar termijn komen er termijnen van 3 en 1 jaar waaruit gekozen kan worden bij het op de begraafplaats plaatsen van een asbus;
– er komt een urnentuin midden in de Cauberg-begraafplaats, op de plek van de voormalige begraafplaats van de Paters van de Heilige Harten;
– deze urnentuin kan gecombineerd worden met een strooiveld en een foetusveld. Naast het al aanwezige kinderveld kan op het foetusveld een kind worden begraven dat wordt geboren voor de cruciale 24ste week van de zwangerschap en daarmee niet levensvatbaar is;
– er komt meer ruimte voor individualisering van grafmonumenten;
– begraven en plaatsen van urnen van overledenen van buiten Valkenburg aan de Geul kan leiden tot meer begravingen/plaatsingen vanuit het hele land.
Aanpassen tarieven
Naast de uitgaven voor deze complete renovatie van de Cauberg-begraafplaats gaat de raad de begraaftarieven ook bijstellen. Als uitvoering van een al eerder genomen besluit structureel te bezuinigen op de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen. Zo gaan bijvoorbeeld de kosten voor het begraven op werkdagen van een volwassene/12 jaar en ouder i.p.v. € 576,- in 2020 € 752,- bedragen. Op zaterdag wordt het bedrag van
€ 832,- verhoogd tot € 1116,-  En op zon-en feestdagen wordt € 1505,- berekend in plaats van € 1152,-.
De kosten van het bijzetten van asbussen en urnen gaan voor de eerder genoemde categorie van volwassene/12 jaar en ouder juist omlaag. Op werkdagen van € 316,- naar
€ 299,-, op zaterdag van € 508,- naar € 412,- en op zondag van € 632,- naar € 514,-.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Snelheid A79 bij Meerssen naar 90 km per uur

Bouwprojecten waarschijnlijk stilgelegd door stikstofproblematiek

Volgend bericht →