Herstel veelgebruikte wegen in natuur?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Herstel veelgebruikte wegen in natuur?

Is herstel opgenomen in een herstelplan?Door veelvuldig gebruik en de weersinvloeden zijn een aantal wegen in de prachtige natuurgebieden rondom Valkenburg aan de Geul aan herstel toe. Dat schrijft raadslid Algemeen belang Harrie Cobben. Hij doelt op de ruilverkavelingswegen, landbouwwegen geasfalteerd en die landbouwwegen die niet geasfalteerd zijn.

Cobben wil weten of bedoelde wegen opgenomen zijn in het herstelplan dat in juni jl. gepresenteerd is?

Lees hieronder de complete brief van Algemeen Belang:
College van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Valkenburg a.d. Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg a.d. Geul
Valkenburg a.d. Geul, 31 juli 2011
Onderwerp: Vragen krachtens artikel 41 reglement van orde, inzake herstel ruilverkavelingswegen, landbouwwegen geasfalteerd en landbouwwegen niet geasfalteerd in de hele gemeente Valkenburg a.d. Geul
Geachte college,
Naar aanleiding van diverse klachten uit de hele gemeente Valkenburg a.d. Geul het volgende: door veelvuldig gebruik en de weersinvloeden zijn de volgende wegen, in onze prachtige natuurgebieden, aan herstel toe. T.w. de ruilverkavelingswegen, landbouwwegen geasfalteerd en landbouwwegen niet geasfalteerd.
Concreet willen wij de volgende vraag aan U voorleggen:

  1. Zijn de bovengenoemde wegen opgenomen in het herstelplan-wegen gepresenteerd in de SOB-vergadering van juni j.l.?
  2. Zo ja, welk tijdspad kunnen wij verwachten dat de eerder benoemde wegen worden hersteld?
  3. Zo nee, is het mogelijk op korte termijn (vóór december 2011) vooralsnog zorg te dragen voor herstel van deze beschadigde wegen? Langer uitstel van herstel zal extra kosten met zich meebrengen.

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie AB,
Harrie Cobben, raadslid.
Lindenstraat 3
6325 PA Berg en Terblijt.

Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Motorrijder (50) zwaargewond bij aanrijding.

Virtuele gids voor de Kasteelruïne en Fluweelengrot.

Volgend bericht →