Hervatting bouwwerkzaamheden Langen Akker.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Hervatting bouwwerkzaamheden Langen Akker.

Overeenstemming tussen woningstichting en installatiebedrijf.Deze week zijn de bouwwerkzaamheden aan het seniorencomplex aan de Langen Akker in Berg en Terblijt weer hervat. De Bergse woningstichting heeft een goed overleg gehad met de firma Ubaghs waarbij de woningstichting met een tweetal voorwaarden heeft ingestemd. "We zijn overeengekomen dat er aan het geluidsniveau gedaan wordt zoals in de uitspraak van de Raad van State is aangegeven.

En daarnaast worden aanvullende voorzieningen getroffen zodat de bedrijfsuitvoering van Ubaghs niet in het gedrang komt", aldus Harrie Huntjens. Het bedrijf Ubaghs kwam voor haar rechten op nadat de woningstichting startte met de bouw van het senioren-complex. Het installatiebedrijf grenst direct aan het nieuwe gebouw en verwachtte geluidsoverlastklachten van de nieuwe bewoners. Daardoor kon de bedrijfsvoering ernstige hinder ondervinden.

Door goed overleg in de afgelopen weken zijn de partijen tot elkaar gekomen. De directeur van het installatiebedrijf Jos Ubaghs laat weten tevreden te zijn over het bereikte resultaat. "Wat de toekomst brengt weten we niet. We moeten nu reëel zijn en tevreden over de voorzieningen".
Foto: Frans Hendriks, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Restauratie wegkruis aan de Emmaberg

Nieuw evenement: 'Chateau Fauquemont'.

Volgend bericht →