Het bruggetje in Engwegen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Het bruggetje in Engwegen

Werd besproken in GulpenVoor- en tegenstanders van de aanleg van een geulbruggetje tussen Engwegen en Stokhem troffen elkaar “toevallig” in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem waar ze werden ontvangen door wethouder Bormans(Ruimtelijke Ordening), Leo Cramer(ambtenaar belast met Het Groen) en Ilona v.d. Essert(millieudeskundige). Bijna alle stoelen van de raadszaal waren bezet door de grote opkomst.
Wethouder Bormans had, zoals hij zei, maar een aanvraag voor een gesprek van 8 mensen.
Peter Visser, woordvoerder van de tegenstanders, refereerde nog eens aan de eerder aangedragen argumenten, alsmede aan het aangeboden alternatief vanaf Houthandel Lemmens en de Etenakerhof incl. de Keizer Wilhelmbrug en overhandigde de wethouder emails van de beide campings aan de Geul, die tegen de aanleg zijn.
Jan van Wersch, woordvoerder van de voorstanders, benadrukte dat zij vóór de brug waren maar dan met een positieve benadering en somde 5 aspecten op nl. logistiek, ruimtelijk, gezondheid, leeftijd en toeristisch.
De wethouder deelde mee dat ambtelijk kontakt was opgenomen met de gem. Valkenburg en dat binnenkort bestuurlijk overleg zou volgen. Het Geuldal is in Natura 2000 aangewezen en in afwachting van nieuwe wetgeving, verwacht medio 2009, moet bij beslissingen ook de provincie ingeschakeld worden in de te volgen procedures.
Vervolgens kregen de aanwezigen het woord en kwamen de 872 opgehaalde handtekeningen uit 2004-2005 ter sprake, die behoorlijk achterhaald zouden zijn. Ook werd gezegd dat nu al veel overlast is van jongeren en campingbewoners; dat bewoners liggen in een gebied met 6 campings, waarin de Geul een grens trekt. Bejaarden kunnen nauwelijks wandelen over dit pad en al helemaal niet met rollator of rolstoel. Wat te doen met de mountainbikers die fietsen op een wandelpad
Een reaktie was:”de toeristen staan in mijn keuken en vragen: is dit Bokrijk!”
Binnenkort zal worden beslist of een procedure wordt opgestart om te komen tot een aanlegvergunning van het bruggetje door het College van de gem. Gulpen-Wittem.

← Vorig bericht

Alex Lambrix wint Offroad in Vilt.

Carnavalist Joep Peters krijgt koninklijke onderscheiding

Volgend bericht →