Het CDA denkt een "snoepreisje" gevonden te hebben naar Turijn van enkele ambtenaren

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Het CDA denkt een "snoepreisje" gevonden te hebben naar Turijn van enkele ambtenaren

In uw B&W besluitenlijst van 01 augustus 2006 is besloten, dat namens uw College de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris de heer Loek Bongarts alsmede de heer Jo Römling, bestuurslid van de Stichting Evenementen Promotion Valkenburg op kosten van de gemeente deelnemen aan een bezoek van een zogenaamde Slowfood beurs. Inmiddels is onze fractie bekend dat het bezoek gebracht wordt aan een beurs in de Italiaanse stad Turijn

Om te kunnen beoordelen of er in dit geval sprake is van een snoepreisje met onnodig weggooien van gemeenschapsgelden danwel een noodzakelijke dienstreis met aantoonbare (economische) “wellness”-voordelen voor de gemeente Valkenburg aan de Geul , heeft de CDA fractie de volgende vragen.

Vraag 1:

Wat is de exacte reden van het bezoek aan de Slowfoodbeurs te Turijn? Wanneer wordt het bezoek gebracht? Wat zijn exact de geraamde kosten van het bezoek? Waarom heeft u vooraf actief geen melding gemaakt van het bezoek van de gemeente aan deze buitenlandse stad?

Vraag 2:

Wat is de reden dat de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris namens de gemeente deze beurs bezoekt? Indien de reden van het bezoek is marktpartijen te interesseren in het realiseren van bedrijvigheid in onze gemeente rondom het thema Gastronomie/Retail/Wellness, waarom wordt onze gemeente in dat geval niet vertegenwoordigd door de directeur van de NV Ontwikkelingsmaatschappij, een bedrijf dat juist door de gemeente in het leven geroepen is zulke vormen van bedrijvigheid aan te trekken?

Vraag 3:

Bent U alsnog bereid in plaats van de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris onze gemeente te laten vertegenwoordigen door de directeur van de NV Ontwikkelingsmaatschappij en de kosten voor het bezoek te laten drukken op het reguliere werkbudget van genoemde NV en dus niet direct ten laste van de gemeentelijke post representatie?

Vraag 4:

Wat is de reden dat de heer Römling, bestuurslid van de Stichting Evenementen Promotion Valkenburg op kosten van de gemeente de beurs in Turijn bezoekt? Als de reden van diens bezoek gelegen is in het werven van slowfood markthouders voor de nieuwe Sylvestermarkt in de Gemeentegrot – een economisch en mooi particulier initiatief van de Stichting Evenementen Promotion Valkenburg – dienen de kosten van diens verblijf dan ook niet regulier voldaan te worden uit het werkbudget van genoemde Stichting?

Namens de CDA fractie, Roger Huntjens.

← Vorig bericht

Demonstraties en workshops Beeldende kunsten

Inferno, the musical, draait op volle toeren

Volgend bericht →