Het Goudenrood in Houthem ondervindt overlast van de autoweg A79

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Het Goudenrood in Houthem ondervindt overlast van de autoweg A79

De Dorpsraad wil een werkgroep formeren voor het terugdringen van de overlast

Aan de bewoners van het Goudenrood

Inz.: Geluidoverlast A 79

Houthem, 1 mei 2006

Beste dorpsgenoten,

Ruim een kwart van de bewoners uit uw buurt die begin 2005 onze enquête hebben inge­vuld, gaf aan overlast te ondervinden van de A79. Dat was voor ons reden om dit item in de gesprekken die wij afgelopen najaar met alle fracties in de gemeenteraad hebben gevoerd, onder de aandacht te brengen. De oogst in de vorm van aandacht voor dit onderwerp in de verschillende verkiezingsprogramma’s was niettemin zeer mager.

De inbreng van een aantal van u tijdens het forum op 14 februari jl. lijkt het geheugen van een aantal politieke groeperingen enigszins te hebben opgefrist. In het nieuwe coalitie­akkoord (dat overigens nog door de raad moet worden besproken) wordt hier in ieder geval aandacht aanbesteed in de vorm van de volgende passage:

Aanpak van geluidsoverlast A – 79 Houthem – St. Gerlach.

Er is al jarenlang sprake van vooral geluidsoverlast van deze weg. Deze problematiek zal moeten worden opgepakt in samenspraak met Rijkswaterstaat.”

Het is natuurlijk aan iedere inwoner deze passage op z’n juiste waarde te schatten. Wij denken, dat nu de tijd rijp is om ten aanzien van dit onderwerp actief vanuit de gemeenschap het lokale bestuur een hand in de rug te houden. Daarom overwegen we een werkgroep in te stellen met als taak ervoor te zorgen dat dit onderwerp nu ook echt op de politieke agenda komt en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Medewerking uit de buurt vinden we daarbij wezenlijk. Van zo’n werkgroep zouden dan ook, naast een vertegenwoordiging uit de dorpsraad, enkele bewoners deel moeten uitmaken. Verder hebben we onze dorps­genote, mw. M.J. Woertman, bereid gevonden deze werkgroep te versterken.

Met deze brief willen we bij u sonderen of voor ons voornemen draagvlak en belangstelling is. We stellen op prijs als u vóór eind mei aan een van onze leden of via onze website (www.dorpsraadhouthem.nl) uw mening kenbaar maakt. In ieder geval verwachten we dat enkele bewoners zich zullen opgeven om in werkgroepverband aan dit issue mee te gaan werken.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Houthem – St. Gerlach

voorzitter secretaris

R.Lodewick T.Lamerichs

← Vorig bericht

C.D.A. reactie op coalitie accoord

Muziekfestival federatie "De Geulvallei"in Schin op Geul

Volgend bericht →