Het sociale gezicht in kwartaalcijfers

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Het sociale gezicht in kwartaalcijfers

Van de gemeente ValkenburgDe commissie CWSO(Cultuur, Soc.Zaken, Welzijn en Onderwijs) was onverdeeld vol lof over de medewerkers van de afd. Maatschappelijke Ondersteuning ook in de uitvoering van hun takenpakket.
Uit de kwartaalreportage per 1-4-2008 enkele relevante cijfers:
Aantal cliënten 245 (dalende trend sinds 2003:318)
Nieuwe aanvraag: 26; Beëindiging:27.
Nazorg ex-gedetineerden: 26 (2007:18)
Uit het ontvangen Rijksbudget van € 2.623.490,00 werd € 748.165 uitge-keerd aan bijstand in het 1e kwartaal.
Er zijn 479 terugvorderingen van totaal
€ 2.119.272, die vlgs. Wethouder Dauven zeer moeilijk invorderbaar zijn.
Van de 247 actuele klanten kunnen er 102 gereïntegreerd worden op basis van leeftijd en arbeidsongeschiktheid.
Bovendien heeft de gemeente nog een beroep aangetekend bij de Bestuursrechter over de hoogte van het budget na een ongegrond verklaring door het Ministerie. Op basis van eerder gedane uitgaven en een gelijkblijvend bestand zullen de netto uitgaven 3,1 miljoen euro gaan bedragen, zodat het toegekende budget niet toereikend is.

← Vorig bericht

Heuvelland Schlagerparade in november

Vandalisme aan het Hundertwassergebouw

Volgend bericht →