Het Villa Via Nova terrein tijdelijke parkeerlocatie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Het Villa Via Nova terrein tijdelijke parkeerlocatie.

Begin januari 2012 zal er op dit terrein nader bodemonderzoek plaatsvinden.

Het gemeentebestuur heeft besloten om het Villa Via Nova terrein bij het politiebureau te gaan gebruiken als tijdelijke parkeerlocatie voor de bouwperiode van het nieuwe winkelcentrum. De buurtbewoners zijn middels een brief ingelicht.
Dit betekent dat de komende drie jaar een groot deel van dit terrein voorzien zal worden van een tijdelijke verharding. Dit parkeerterrein vormt de compensatie voor de parkeerplaatsen die gedurende de reconstructie niet bereikbaar zijn, of die komen te vervallen in het winkelcentrum. "We moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm", aldus projectleider Centrumplan Jos Bauer. "Het terrein ligt in de lengterichting van de Louis van der Maesenstraat en is daardoor gunstig gelegen om te parkeren".
Het parkeerterrein zal worden ontsloten via de weg langs het politiebureau of via de Reinaldstraat. Zodra de parkeergarage onder het nieuwe winkelcentrum gereed is, zal het parkeerterrein weer worden opgeheven.
Begin januari 2012 zal er op dit terrein nader bodemonderzoek plaatsvinden, ter voorbereiding op de aanleg van dit parkeerterrein.

Foto googlemaps

← Vorig bericht

Werkzaamheden Rijksweg nagenoeg klaar.

Vanavond trekt laatste Christmas Parade.

Volgend bericht →