Historische vondst op de Kasteelruïne Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Historische vondst op de Kasteelruïne Valkenburg

Bisschopspenning Engelbert I van KeulenBij opgravingen door archeologen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is op 3 september j.l. een opmerkelijke bodemvondst gedaan. Men heeft een vroeg 13e eeuwse munt gevonden op de Kasteelruïne te Valkenburg.
Een klein plat muntje werd middels een metaaldetector door Valkenburger Robin Huynen, lid van de Archeologische Werkgroep Valkenburg, uit het opgegraven puin gevist.
Nader onderzoek wees uit dat het een munt uit het begin van de 13e eeuw betrof; een zgn. bisschopspenning van Aartsbisschop Engelbert I van Keulen, die dit ambt van 1216 tot en met 1225 bekleedde.
De gevonden bisschopspenning is meegenomen naar het laboratorium van de RACM voor nadere schoonmaak en onderzoek. Stichting Kasteel van Valkenburg hoopt hem spoedig weer in haar bezit te hebben.
Engelbert I was een machtig man van hoog aanzien met een meer dan enkel kerkelijk gezag; in feite regeerde hij over menig land, stadstaat en heerlijkheid in de wijde omtrek van het Keulse Bisdom. In 1225 werd hij op brute wijze vermoord en stierf als martelaar. Alhoewel hij door velen als een heilige vereerd werd, is hij nooit officieel heilig verklaard. Zijn feestdag is op 7 november (Sint Engelbertsdag).
Ten tijde van Engelbert I regeerde Dirk I van Valkenburg over het kasteel en het Land van Valkenburg, welk in deze periode een ware bloei doormaakte. Onder Dirk en zijn zoon Dirk II groeide het kasteel uit tot een imponerend complex. Daarnaast lieten de kasteelheren geheime gangen graven die vanuit het kasteel in de omliggende bossen uitkwamen. Dirk I was de grootvader van de vermaarde Walram de Rosse én van Beatrix van Valkenburg, wie trouwde met Richard van Cornwall, alias Richard Leeuwenhart.

← Vorig bericht

ZC Valkenburg start nieuw seizoen

Polfermolen gaat werken aan krachtige toekomst

Volgend bericht →

Plaats een reactie