Historische vondsten zichtbaar maken bovengronds ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Historische vondsten zichtbaar maken bovengronds ?

Vraagt fractie Algemeen BelangValkenburg a/d Geul, 1 augustus 2008.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft: artikel 41 vraag
Onderwerp: historische vondsten bij opgravingen.
Geacht College,
Om de tijd van het zomerreces toch goed te gebruiken heeft onze fractie een werkbezoek gebracht aan de opgravingen langs de Geulkades van het Walramplein.
Uit de zeer boeiende uitleg van dhr Henk Kwakkernaat blijkt dat de opgravingen meer aan het licht hebben gebracht dan eerst was gedacht. De verantwoordelijke Rijksdienst heeft dan ook moeten erkennen dat de waarde van de historische vondsten van beduidend groter belang zijn dan eerst door hen werd ingeschat. Er wordt op deze plek dan ook een belangrijk onderdeel van de historische geschiedenis van de Vestingstad Valkenburg blootgelegd.
Een deel van deze belangrijke ontdekking zal echter niet bewaard blijven. We hebben begrepen dat enkele fundamenten van de oude stadsmuur zullen sneuvelen bij het plaatsen van de betonelementen voor de nieuwe kademuur.
Wij vinden het belangrijk dat de herinnering aan de nu opgegraven historische vondsten bewaard blijft en straks zichtbaar is in het straatbeeld. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om bij het aanbrengen van de nieuwe vloer te verwijzen naar deze oudheidkundige vondsten. Dit kan volgens ons door muren straks op te bouwen tot net boven het straatbeeld, of in deze bestrating te laten terugkomen als aparte markering. Door het plaatsen van informatiezuilen met een aanvullende uitleg kunnen de resultaten van deze opgraving ook voor de toekomst bewaard blijven, niet alleen voor de inwoners, maar ook voor het grote publiek.
Wellicht dat er gedurende de upgrading van het centrum meer van deze historische vondsten aan het licht komen. We willen het college vragen om hier gebruik van te maken en deze een plek te geven in het nieuwe Centrumplan. Historische vondsten kunnen heel goed worden gecombineerd met nieuwbouw. Hotel Derlon in Maastricht is een goed voorbeeld van wat er mogelijk is, de historische opgravingen zijn hier opgenomen in de nieuwbouw en nu in een keldermuseum te bezichtigen.
Concreet willen we het college vragen om
• Zorgvuldig om te gaan met de historische vondsten die worden herontdekt bij de realisatie van het nieuwe centrumplan.
• De opgravingen die nu op het Walramplein gebeuren, zoals door ons voorgesteld zichtbaar te houden voor toekomstige generaties.
• Toekomstige historische vondsten onderdeel te laten zijn van de nieuwbouwprojecten, dit om zoveel als mogelijk van de historie van vestigingstad Valkenburg zichtbaar te maken. Dit is niet alleen uit toeristisch oogpunt belangrijk maar zeker ook om ons nageslacht iets mee te geven van het heden en verleden.
Namens de fractie Algemeen Belang
Charles van Melsen, fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Hotel Prinses Juliana wordt nierdialysecentrum

Ingezonden brief over veranderingen Valkenburg-C

Volgend bericht →