Hoe gaat de Auw Wieverbal-regeling uitpakken?

Voorpagina » Toerisme » Hoe gaat de Auw Wieverbal-regeling uitpakken?
Al menig keer is in de gemeenteraad gesproken over de € 15.000,= die de gemeente tot nu toe per jaar heeft verstrekt aan de Valkenburgse Evenementen Vrienden, het organisatiecomité van het Auw Wieverbal. “Is het een subsidie” (vraag van Jac. Blom van het CDA)? Nee het is een “bijdrage in de kosten van de organisatie”, (antwoord van wethouder Jan Vermeer).
Het raadslid Niels Dauven (Algemeen Belang) heeft in november 2015 al samen met Jac. Blom betoogd dat een subsidie/een bijdrage aan het Auw Wieverbal niet past omdat “de veiligheid een opgave is voor de organisatie en geen taak van de gemeente”.
Wat is er nu op dit punt te lezen in de Kadernota 2017?
“Dit evenement genereert extra bezoekersstromen, waardoor er extra kosten gemaakt moeten worden voor het afsluiten van straten en voor het plaatsen van sanitaire voorzieningen. Ook het verzorgen van informatievoorzieningen en communicatie aan omwonenden en bedrijven en de inzet van verkeersregelaars, EHBO, beveiligers en vrijwilligers vergen financiële middelen. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid zijn deze kosten voor onze rekening”.
Met andere woorden, elk jaar voor € 15.000,= verkeersregelaars, beveiligers, EHBO-ers, toiletten, informatiebrieven etc., betaald door de gemeente. Ten bate van het Auw Wieverbal.
Als de raad het voorstel van burgemeester en wethouders overneemt, wat is dan bepalend? De € 15.000,= ook als er in het belang van de openbare orde meer kosten zouden moeten worden gemaakt? Of bepalen de openbare orde en veiligheid de omvang van de te treffen maatregelen? Als dit zo is, dan is er sprake van een openeinderegeling. Dat wil zeggen dat
€ 15.000,= in sommige gevallen onvoldoende is. En er dus bijgeraamd  moet worden.
“Verantwoordelijk zijn voor handhaving van de openbare orde” wil overigens helemaal niet zeggen dat de gemeente maatregelen, nodig om deze orde en veiligheid te garanderen ook zelf moet betalen. Als dat zo is, dan dient de gemeente alle organisatoren van evenementen in evenementenstad Valkenburg financieel tegemoet te komen in de kosten die zij ten bate van de openbare orde en veiligheid maken.
In dit verband moet ook de vraag beantwoord worden of een gemeente die zelf de openbare orde- en veiligheidsmaatregelen betaalt en dus bepaalt civielrechtelijk eerder en in ruimere mate aansprakelijk is dan een gemeente die de veiligheidsplannen van organisatoren (enkel) beoordeelt en toetst. En op basis daarvan de vergunning al dan niet verleent. Bovendien, de in de Kadernota gehanteerde  en hierboven aangehaalde formulering is zo ruim dat iedere organisator van een activiteit die extra bezoekersstromen realiseert – te denken valt, als willekeurig voorbeeld, aan Living Statues, schuttersfeesten, Sint Rosamarkt en de Cavemanrun –  aanspraak kan maken op deze Auw Wieverbal-regeling. Gelijke monniken, gelijke kappen heet dat in de volksmond. In overheidsland gaat het dan om het gelijkheidsbeginsel.
← Vorig bericht

Phily Geraards: brons met kogelstoten bij de WTG

Juni was een zeer droge en zachte zomermaand

Volgend bericht →