Hoe gaat Valkenburg-Oost er in 2030 uitzien?

Voorpagina » Nieuws » Hoe gaat Valkenburg-Oost er in 2030 uitzien?

Remy Kroese en Marlies Vermeulen van Architectencollectief Dear Hunter wandelen deze maand met geïnteresseerden door het gebied dat sinds de zomer van 2020 Valkenburg-Oost genoemd wordt. De gemeenteraad wandelde op woensdag 15 september door het gebied. Wat gaat er gebeuren? Er zijn plannen, zoals een mobiliteitsplan, klimaatadaptatie, duurzaamheid, plannen voor het realiseren van een Kastelenpark en het creëren van leef- en woonplekken. Zeker geen gemakkelijke opgave, waarbij het college van B&W zichzelf het doel gesteld heeft dit in 2030 zoveel mogelijk gerealiseerd hebben.

Plan Valkenburg-Oost

Ambitieplan
Om die plannen in goede politieke banen te leiden, heeft het college van B&W liefst 25 ambities schriftelijk uitgewerkt. Een greep uit de ambities wat betreft het Walramplein:
– Walramplein inrichten als aantrekkelijk stadsplein;
– Halvering van het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van de verblijfskwaliteit;
– Nadenken over het aanleggen van een speelgelegenheid, het plaatsen van een kiosk en het maken van zitplekken;
– Het realiseren van een week- en/of streekmarkt;

Berkelplein en omstreken:
– Ondergrondse parkeerplaats onder het Berkelplein;
– Vernieuwing concept bibliotheek;
– Flats rondom Berkelplein renoveren, overweging om woningbouw toe te staan op het plein;

Kastelen verbinden met elkaar
– De realisatie van een Kastelenpark tussen Valkenburg-Oost en Schin op Geul, inclusief hertenkamp, sportpark Oost met Koetshuis tot aan Nieuwe Kerk;
– Zichtbaarheid van de Geul vergroten met daarbij het Geulpark inrichten als onderdeel van het Kastelenpark;
– In het Kastelenpark komt een kleinschalig bezoekerscentrum, gericht op de rol van het park bij het klimaat-technisch toekomstbestendig maken van Valkenburg aan de Geul;
– Het wandelrondje Kastelenpark mogelijk te maken zonder van de Provinciale weg N595 gebruik te maken.

Haalbaarheid?
Het plan van Dear Hunter is een concept-visie. De watersnoodramp van medio juli is niet in de plannenmakerij meegenomen. En naast Valkenburg-Oost wil het college van B&W eenzelfde procedure voor Valkenburg-West ontwikkelen en voor Berg en Terblijt gaat binnenkort de tweede ronde van start om extra informatie van inwoners en andere belanghebbenden te verzamelen.
B&W schrijven in de uitleg van het plan dat “niet alle ambities zonder enige wijziging of bijsturing gerealiseerd zijn in 2030.” Wie gaat deze ambities financieren? Zijn er externe partijen noodzakelijk? “Laaghangend fruit”, (dat zijn die ambities die eenvoudig waar te maken zijn met een relatief groot effect, red.) zou wel eens op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Afbeelding: gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Herfstsferen opsnuiven in het Beneden-Geuldal

Start ‘Broekhem kleurt groen!’: Kennismaken met een levende tuin

Volgend bericht →