Hoe wordt omgegaan met gedwongen opnames in instellingen?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Hoe wordt omgegaan met gedwongen opnames in instellingen?

Betekent deze opname het verlies van een bijstandsuitkering

Geacht college,

Mensen die tijdelijk gedwongen in instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg verblijven (GGZ) verliezen nu vaak hun bijstandsuitkering.

Reden is dat een aantal gemeenten (dus blijkbaar niet alle gemeenten) hen gelijkstellen met gedetineerden.

De Wet Werk en Bijstand schrijft voor dat mensen die “hun vrijheid is ontnomen” geen bijstand mogen ontvangen.

Blijkbaar gebeurt het vaker dat GGZ- Patiënten, die tijdelijk zijn opgenomen, deze bijstand niet meer ontvangen waardoor zij vaak in grote financiële problemen komen. Immers, ze dienen toch hun huur, energierekening e.d. door te betalen.

Door het verliezen van de bijstandsuitkering hebben de GGZ- Patiënten geen enkel financieel

vangnet. De gevolgen zijn dan natuurlijk verschrikkelijk. Niet de huur en de energiekosten kunnen betalen lijkt ons desastreus voor deze groep van mensen en kan in sommige gevallen ook behoorlijk contraproductief zijn.

  1. Omdat de patiënt weer af kan knappen onder de druk van zijn situatie waardoor de geestelijke gezondheid geschaad wordt.
  2. Omdat er daardoor uiteindelijk toch weer hulp geboden moet worden wat onnodige tijd en energie van de hulpverlening gaat kosten.
  3. Omdat dit uiteindelijk, economisch gezien, meer geld gaat kosten dan dat het opbrengt.
  4. Het lijkt alsof de Staatssecretaris van Sociale Zaken wel werkt aan een oplossing van deze problematiek. Tenminste dat was in maart zijn bedoeling. Toch wil de SP-fractie hier niet op wachten.

In het begin van ons schrijven gaven wij al aan dat een aantal gemeenten GGZ- Patiënten gelijk stellen met gedetineerden.

Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen conform ex. Artikel 41 RvO aan u stellen. Wij zien graag een schriftelijk antwoord van uw college.

1. Worden GGZ- Patiënten in Valkenburg aan de Geul gelijk gesteld met gedetineerden, wat het niet behouden van uitkering bij opname in een GGZ Instelling betreft?

2. Hoe hanteert uw gemeente het opnemen van iemand met een bijstandsuitkering en mogelijk langdurige opname in een ziekenhuis of herstellingsoord?

3. Is er bij u al iets bekend wat de zoektocht naar een oplossing door de Staatssecretaris van Sociale Zaken in casu betreft?

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries-Becker

← Vorig bericht

Verkoop van het pand aan de Wilhelminalaan door de gemeente

Nieuwe urnenmuur in Berg klaar

Volgend bericht →