Hoeft bouwer geenveiligheidsnormen in acht te nemen?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Hoeft bouwer geenveiligheidsnormen in acht te nemen?

Uitspraak van de rechtbank in Den Haag.Edelachtbare heren van het college,
Op 31 december jl. heeft de rechtbank in Den Haag gevonnist dat de NEN normen die in het algemeen een integraal onderdeel vormen van de bouwvergunningen (via het bouwbesluit) niet langer rechtsgeldig zijn. Zie vonnis: LJN BG8168, Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 105.005.822/01
In het kort komt het erop neer dat een bouwer de veiligheidsnormen zoals beschreven in de NEN normen niet meer hoeft toe te passen. Uiteraard is de staat een andere mening toegedaan maar juristen menen een goede zaak te hebben. In het gunstigste geval leidt deze uitspraak van de rechtbank tot een tijdelijk vacuüm op dit gebied.
In het ongunstigste geval zijn bouwvergunningen die sinds 31 december 2008 afgegeven worden in strijd met de grondwet. De Fractie Transperant is van mening dat onder geen enkele voorwaarde deze juridische situatie mag worden gebruikt door het college om bouwvergunningen te vertragen.
Vragen:
– Wat onderneemt het college naar aanleiding van dit vonnis voor lopende vergunningaanvragen?
– Wat onderneemt het college naar aanleiding van dit vonnis voor nieuwe vergunningaanvragen?
– Is deze situatie geheel of ten delen te repareren door gemeenteverordeningen?
– Indien dit mogelijk is wanneer kan de raad dan voorstellen van het college tegemoet zien?
– Gaat het college vergunningaanvragen vertragen of opschorten als gevolg van deze juridische uitspraak?

Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant

← Vorig bericht

Reparatie van de verwarming in de kerk in Schin op Geul

Commissie ABA mondt uit in marathonzitting

Volgend bericht →