Hoge boetes voor drugshandel op straat

Voorpagina » Nieuws » Hoge boetes voor drugshandel op straat

De Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul pakken overlast door drugshandel op straat aan door naast strafrechtelijk nu ook bestuursrechtelijk te handhaven. De gemeenten hebben de mogelijkheid ingevoerd om bij een overtreding een ‘last onder dwangsom’ op te leggen. Dat betekent dat als een straatdealer wordt betrapt, hij een waarschuwing krijgt. Dealt hij opnieuw, dan moet hij € 5000,- betalen. En bij iedere volgende keer opnieuw, tot een maximum van € 20.000,-. Het aanpakken van drugsdealers met dwangsommen moet herhaling voorkomen en zo zorgen voor minder overlast. Dat dit werkt, is gebleken bij gemeenten op de Veluwe, die deze maatregel al langere tijd toepassen.

Inbrekerswerktuigen
Het opleggen van een last onder dwangsom wordt ook toegepast op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van dit soort werktuigen. De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500,- met een maximum van € 10.000,-. Deze maatregel is in enkele Heuvellandgemeenten al verschillende keren toegepast.

← Vorig bericht

Ingezonden reactie over waterbuffer bij kerk Berg en Terblijt

Aanvangstijden missen aangepast per 1 september

Volgend bericht →