Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval

Voorpagina » Toerisme » Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval

Voor het kalenderjaar 2020 zal het college van B&W een verhoging voor huishoudelijk afval doorvoeren. Dit wordt een lastenverhoging voor de burger. Oorzaak is een verstoorde markt voor de verwerking van afval/plastic.

“Voor onze gemeente betekent dat voor het jaar 2019 een extra, niet begrote kostenpost van € 32.000, waarvan € 11.000 wordt veroorzaakt door een belastingverhoging door het Rijk en € 21.000 door een verstoorde markt voor de verwerking van grof huishoudelijk afval”, schrijft het college aan de gemeenteraad.
Sinds 1 januari jl. heeft China een importverbod ingesteld op verschillende soorten afval, waaronder plastic. Een groot deel van het Europese plastic afval werd altijd door China verwerkt. Het huishoudelijk afval wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Die afvalverbrandingsinstallaties zitten op dit moment volledig vol. Daardoor moeten ze het óf voor onbepaalde tijd opslaan, óf elders (bv. in Duitsland) laten verwerken tegen hoge transportkosten en hoge tarieven. De prijzen exploderen door deze situatie.
De tarieven voor het verwerken van Grof Huishoudelijk Afval (G.H.A.) zijn van € 128,57 per ton, geëxplodeerd naar € 215,- per ton, een verhoging van 67%. Dat betekent voor alleen Valkenburg aan de Geul een extra uitgave van circa € 21.000,-. Voor het lopende jaar worden de extra kosten niet doorgerekend aan de burger. In 2020 wel. Hoeveel de verhoging van het afvaltarief wordt, zal eind dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld worden.
Meer info: China wil ons plastic afval niet meer recyclen van de NOS met een verhelderend filmpje.
Foto archief TV Valkenburg
← Vorig bericht

Stilte rond Valkenburgse hotelprojecten

Zeven putdeksels gestolen in Berg

Volgend bericht →