Hoogtepunten uit de vergadering van de commissie ABA van 31.8

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Hoogtepunten uit de vergadering van de commissie ABA van 31.8

ABA staat voor Algemene Bestuurlijke AangelegenhedenIn de spreektijd voor burgers hield de heer Eurlings van Valk Vastgoed een gloedvol betoog over het bouwbeleid/toewijzingsbeleid van de gemeente. Veelal wordt niet, of te laat bekend gemaakt waarop kan worden ingeschreven zodat weinigen een kans krijgen.
Projectmatig onroerend goed verdient een professionelere aanpak. Er dient een vaste procedure voor te worden ontworpen.
Opvallend is dat bij de huidige projecten (brandweerkazerne Berg en Terblijt, de Bergervliet en de brandweerkazerne Valkenburg) de uitvoering gegund wordt aan dezelfde aannemer.
De ontwikkeling van de lokatie Emmaberg moest geen internationale trekker worden met ca. 200.000 bezoekers, maar moest een mondiale uitstraling krijgen.
De Raad moet de kaders aangeven voor de intergemeentelijke samenwerking.
Ambtenaren worden uitgezonden naar diverse gemeenten om projecten samen te begeleiden. Voor ca. 140 ambtenaren moet de werkgelegenheid behouden worden en niet worden uitgehold.
De burgemeester vindt dit jojjo – effect verdedigbaar. Het kan en moet effecten hebben op je organisatie en dus ontslagen en overplaatsingen. Maar er komt een overzicht ter beoordeling door de Raad.
Om papier te sparen zullen de Raadsleden een laptop ontvangen. Hierdoor kunnen ze steeds alle dossiers inzien. Hiervoor wordt € 17.000,00 uitgetrokken op de post onvoorziene uitgaven.
Bovendien wordt via TvValkenburg een mediatraining verzorgd en hoe om te gaan met de camera.
Hr.Huntjes (fractievoorzitter CDA) deed het voorstel om ipv laptops de leden van de Raad aan te sluiten op het professionele raadsinformatie-systeem.
Voorstel wordt naar de commissie teruggekoppeld voor verdere bespreking.
Hr.Weerts (fractievoorzitter IBGV) merkte nog fijntjes op dat ieder Raadslid recht had op de aanschaf van een Personal Computer en een Mobiele Telefoon volgens de algemene richtlijnen, maar daarvoor is in onze gemeente geen geld beschikbaar.
Over de nieuwe Campus (Brede School) Polfermolen is nog een discussie in het College op 2 september. Hierdoor kan de discussie in de Raad pas eind Oktober of in de begrotingsbehandeling worden gevoerd en niet in september zoals werd opgenomen in de stukken.
Het L(imburgs) V(oortgezet) O(nderwijs) is wel bereid meer huur te gaan betalen voor het toekomstige complex en vooruitlopen op de bouwkosten.
Het bestuur van de Bibliotheek hunkert naar nieuwbouw op deze lokatie om hierin mee te doen.
Wim Weerts (fractievoorzitter IBGV) merkte nog op dat bij diverse evenementen door de Boa’s wel en niet verbaliserend werd opgetreden tegen o.a. foutparkeerders. Is hier sprake van een tweesporenbeleid?
Burgemeester Nuytens gaf toe dat hijzelf opdracht had gegeven om verbalen bij sommige evenementen te verscheuren.
Door hem werd gevraagd om de namen van de klagende boa’s bekend te maken, zodat ze bij hem op de mat konden worden geroepen wegens het naar buiten brengen van gevoelige informatie.
Over de stand van zaken bij het Holland Casino werd nog het meeste en felste gediscussieerd. Vooral de heer Huntjes (fractievoorzitter CDA) greep regelamtig de interruptiemicrofoon om in felle bewoordingen het behoud van het Casino te onderstrepen.
“Zolang er geen handtekeningen gezet zijn door de Maastrichtse partijen mag zeker geen handtekening gezet worden in Valkenburg” was zijn duidelijk standpunt. Bovendien moet de handtekening van het College door de Raad bekrachtigd worden.
Het standpunt van minister Donner is duidelijk: “geen casino in Maastricht voor Harris maar alleen voor Holaand Casino. Bovendien mag het casino niet spectaculair uitbreiden”.
Het College moet een bevestiging vragen aan Maastricht, die in de Raad besproken moet worden.
Vooralsnog is het standpunt van het College dat het Casino in Valkenburg blijft. Alleen als aan alle gestelde eisen is voldaan mbt. tot werkgelegenheid en financiele compensatie kan er verder gesproken worden.
Dat ontlokte bij de heer Huntjes de volgende opmerkingen:
“We krijgen wel subsidies maar waar blijven de investeerders in het Wellnessproject”.
“Wanneer komen er harde handtekeningen”.
“de harde winst ligt aan de Maas, terwijl het verlies de Geul afdrijft”.”
Het Atrium-ziekenhuis in Heerlen gaat investeren in een grote uitbreiding rond het ziekenhuis en presenteert deze plannen als een gezondheidsboulevard.
Een grote investeerder wil zekerheden hebben op kop Cauberg met een soort vetorecht in de plannen, hetgeen is afgewezen.

← Vorig bericht

Valkenburg gaat in beroep tegen het ministerieel besluit over het vliegverkeer via het Heuvelland

Wanndelen langs de Geul met I.V.N.

Volgend bericht →