Huidige gemeentelijke dienstverlening al door het ijs gezakt

Voorpagina » Toerisme » Huidige gemeentelijke dienstverlening al door het ijs gezakt
Dit zijn woorden van het college van burgemeester en wethouders in het raadsvoorstel om via een tijdelijke uitbreiding van het Klant Contact Centrum (KCC) in drie jaar tijd de kwaliteit van de dienstverlening te laten voldoen aan de landelijke basisnorm. Daarbij verwijst het college nog maar eens naar de situatie in april 2019 toen de wachttijden in het KCC tot drie weken opliepen. Dat probleem werd toen opgelost door tijdelijk extra personeel in te zetten. Ook ontvingen toen inwoners de door hen betaalde spoedleges terug.
Evenementen en toeristen
In vergelijking met de gemeenten Meerssen en Eijsden-Margraten blijkt dat het aantal medewerkers voor het KCC in verhouding tot het aantal inwoners in Valkenburg aan de Geul achterblijft. Daarbovenop komt nog dat de vele evenementen en toeristen alhier gemiddeld 33% meer handelingen per medewerker vragen.
Elektronisch te leveren producten 
In Meerssen kunnen 9 gemeentelijke producten elektronisch aangevraagd worden. In Eijsden-Margraten 8. In Valkenburg aan de Geul zijn dat er nog maar 4. Als er geen actie wordt ondernomen dan valt Valkenburg aan de Geul met ingang van de nieuwe website – in 2020 gaat deze live – terug naar nog maar 2 producten.
Oplossing
De oplossing van de onderbezetting van het KCC wordt gezocht in tijdelijke uitbreiding van de personele bezetting. Voor drie jaar. Met een jaarlijkse evaluatie.
Ook gaat het college in deze drie jaar varianten bekijken voor een definitieve oplossing:
– moet de tijdelijke personeelsuitbreiding definitief worden?,
– moet door samenwerking een deel van het werk en van de middelen van het KCC uitbesteed worden?,
– moet door samenwerking het werk en de middelen van het KCC volledig uitbesteed worden?.
Medio 2021 moet de definitieve keuze gemaakt worden. Kiest de gemeente voor samenwerking dan dient op dat moment ook de partner bekend zijn waarmee men in zee wil gaan.
6 april 2020
Het voorstel van het college staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 april 2020. Op 23 maart om 19.00 uur in de raadzaal bespreekt de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden het voorstel.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

V.S.P.: Niet iedereen ontvangt 'Gemeinte Mazjerang'

Kienavond Zangvereniging Eendracht

Volgend bericht →