Hulp nodig bij een keukentafelgesprek?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Hulp nodig bij een keukentafelgesprek?

Sinds kort zijn er in de gemeente Valkenburg aan de Geul drie vrijwillige seniorenadviseurs werkzaam die helpen bij vragen over uw invulling van het dagelijks leven of interesses die u wilt ontwikkelen of ontdekken. Maar zij helpen u ook oplossingen te vinden bij regelingen op het gebied van praktische problemen met betrekking tot welzijn, wonen en zorg.
De vrijwillige ouderenadviseur kan u ondersteunen bij deze hulp vragen:
– Het zoeken naar activiteiten in uw directe omgeving;
– Het zoeken naar de juiste instantie voor hulp op het gebied van kwijtschelding/schuldsanering, bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, zorgbelasting en belastingteruggave;
– De aanvraag voor WMO-indicatie/taxivervoer;
– Aanvraag voor hulpmiddelen zoals rollator of alarmering;
– Het zoeken naar een maaltijdvoorziening b.v. Tafeltje-Dek-je;
– Aanvraag van huishoudelijke hulp bij de gemeente;
– Aanvraag van een indicatie voor dagopvang, dagverpleging, verzorgingshuis, verpleeghuis;
– Verwijzen naar een boodschappenservice en bij
– Verwijzen naar een klussendienst.
Keukentafelgesprekken.
De vrijwillige ouderenadviseur ondersteunt ouderen voor- en tijdens het keukentafelgesprek. Dit is het gesprek dat een cliënt en WMO-consulent voeren als men in aanmerking wil komen voor hulp vanuit de gemeente. In dit gesprek wordt de situatie van de cliënt in kaart gebracht om vast te stellen op welke onderdelen zij/hij ondersteuning nodig heeft.
De inzet van deze vrijwilligers is gratis.
Voor informatie kunt u contact opnemen met :
Joke Stork-Bosma uit Valkenburg aan de Geul. Telefoon maandag t/m vrijdag van 19.00-21.00 uur 043-6015500.
Phile Wolfs uit Berg & Terblijt. Telefoon maandag t/m vrijdag 043-6040487 of
Rob van Beest Berg & Terblijt. Telefoon maandag t/m vrijdag van 19.00-21.00 uur via 06-26885096.
De drie ouderenadviseurs zijn ook bereikbaar via email:
voa.valkenburgadgeul@gmail.com

← Vorig bericht

Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten

Nieuw programma te zien via TV Valkenburg

Volgend bericht →