IBGV stelt de sportcomplexen in de gemeente ter discussie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » IBGV stelt de sportcomplexen in de gemeente ter discussie

Wij hebben nota genomen van de brief van de SP-fractie inzake de staat van onderhoud van het C-veld van de vv Walram.

De heer Boumans stelt in zijn schrijven dat ‘de voetbalvereniging 4 senioren en 9 jeugdteams telt, welke allen gebruik moeten maken van slechts twee speelvelden en een oefenveld’.

Volgens onze mening zijn er binnen onze gemeente nijpendere knelpunten op dit gebied.

Zo moet bijvoorbeeld Struchter Boys (3 senioren- en 9 juniorenteams) het al jarenlang stellen met een wedstrijdveld en een ondermaatse oefenhoek, over de situatie van hockeyclub Sjinborn maar helemaal te zwijgen.

Ook ons uitgangspunt bij het uitoefenen van sport op- of in gemeentelijke complexen is dat dit op een veilige en verantwoorde manier moet kunnen gebeuren.

Graag willen wij dan ook de volgende vragen aan u voorleggen:

-Wanneer wordt de “evaluatie buitensportcomplexen”, zoals toegezegd door de portefeuillehouder, aan onze raad gepresenteerd? Kunnen wij deze voor de start van het komende buitenseizoen 2007/2008 verwachten?;

-Bent u met ons van mening dat alleen op basis van zuivere cijfers en gegevens gemeentebreed een juiste en weloverwogen beslissingen hieromtrent kunnen worden genomen?;

-Kunt u ons kort aangeven hoe de stand van zaken m.b.t. de recente revitalisering (kosten € 26.000) van het oefenveld van vv Walram is?

-Hoe groot is de fysieke schade aan de grasveldcomplexen als gevolg van de droge zomerperiode?

-Zijn alle complexen voorzien van een adequate beregeningsinstallatie en is er gemeentebreed schade aan complexen als gevolg van te laat of niet beregenen van de grasmat en hoe is de verzorging van de beregeningsinstallatie op de diverse complexen geregeld?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Masterclass van Viltse zanger

IBGV vindt de verkrotting van diverse panden onverteerbaar

Volgend bericht →