IBGV stelt vragen over begraafplaats Cauberg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » IBGV stelt vragen over begraafplaats Cauberg

Over het achterstallig onderhoud op de begraafplaats aan de Cauberg.

Ons bereiken de laatste tijd klachten met betrekking tot de onderhoudstoestand van de algemene begraafplaats aan de Cauberg in Valkenburg. Het betreft hier voornamelijk het onderhoud van hagen en bermen.

De klachten komen van mensen die regelmatig een bezoek brengen aan de algemene begraafplaats. Van mensen, die niet alleen naar het kerkhof komen om hun overleden familie- of gezinsleden te herdenken en uiteraard als betalers van de grafrechten recht hebben op een goed verzorgde laatste rustplaats voor hun dierbaren, maar ook van plaatsgenoten die het kerkhof een plek vinden van rust en bezinning en van de gelegenheid gebruik maken om hier op een bankje te verpozen.

In het verleden zouden zelfs complimenten gemaakt zijn met betrekking tot het onderhoud van de begraafplaats. Thans is echter van het tegendeel sprake.

Ik heb mij persoonlijk ter plekke op de hoogte gesteld en ben helaas tot de conclusie gekomen dat het onderhoud thans inderdaad te wensen overlaat en de klachten derhalve gegrond zijn.

Gelet op vorenstaande willen wij u de volgende vragen conform artikel 41 RvO stellen:

  1. Is het college op de hoogte van het achterstallige onderhoud van de algemene begraafplaats?
  2. Bent u bereid ervoor te zorgen dat er alles aan gedaan wordt om zo snel mogelijk actie in dezen te ondernemen?
  3. Wat zijn de actiepunten die het college denkt aan te wenden om achterstallig onderhoud in de toekomst te voorkomen?

In afwachting van uw schriftelijk antwoord, tekent,

Met vriendelijke groeten

namens de fractie ibgv,

Piet Bisschops,

Raadslid IBGV

← Vorig bericht

Reactie stationsuitbater Jac. Pellegrom op publicatie Tv Valkenburg

Nieuw beeld / kwaliteitsplan voor het stationsgebied

Volgend bericht →