IBGV vindt de verkrotting van diverse panden onverteerbaar

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV vindt de verkrotting van diverse panden onverteerbaar

en stelt hierover vragen aan het College

In het verleden is reeds diverse malen door onze en andere fracties de problematiek inzake verkrotting en achterstallig onderhoud van diverse panden in onze gemeente aan de orde gesteld. Hierbij aan te halen voorbeelden zijn/waren “boerderij Franssen, schuur Maessen Strucht, boerderij Frijns, hoekpand Caubo en pand Skihut Daalhemmerweg enz.”)

Nu wordt ook door Niks aan de Hand de staat van onderhoud van het voormalig hotel Kusters in de Lindenlaan aangekaart. Wij als IBGV onderschrijven dit.

In een tijd waar we allen hard moeten werken om Valkenburg aan de Geul voor de toekomst te positioneren en op de kaart te houden en gezien het strakke contourenbeleid met harde bouwcontouren zo veel mogelijk invulling gegeven dient te worden aan mogelijke inbreidings-locaties voor woningbouw in de kleine kernen, is het niet te verteren dat eigenaren hun eigendom laten verloederen. Het straatbeeld negatief beïnvloeden en last but not least de minimale mogelijkheden van inbreiding hierdoor blokkeren.

Graag verzoeken wij u dan ook nogmaals de mogelijkheden voor invoering van een mogelijke krotbelasting nader onder de loupe te nemen en willen de volgende vragen aan u voorleggen:

-Bent u met ons van mening dat mede dat deze rotte plekken plekken in onze gemeenschap snel dienen te worden opgeknapt dan wel gerevitaliseerd?

-Bent u bereidt de mogelijkheden van invoeren van een mogelijke krotbelasting te onderzoeken?

-Zijn er binnen de Wet ruimtelijke ordening alternatieve mogelijkheden voorhanden?

-Binnen welke termijn kunnen wij mogelijke opties ter voorkoming van verdere verloedering tegemoet zien?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

IBGV stelt de sportcomplexen in de gemeente ter discussie

Schutterij St.Mauritius huldigde haar jubilarissen

Volgend bericht →