IBGV worstelde met met bouw kuil

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » IBGV worstelde met met bouw kuil

Gaat toch akkoord met plannenCollege van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Schin op Geul, 30 juli 2008.
Betreft: Zienswijze verkoop gronden centrum.
Geacht College,
Zoals u in uw schrijven d.d. 16 juli 2008 aangeeft, wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de verkoop van gronden in Valkenburg-Centrum.
De fractie IBGV heeft in het voortraject van de 3W plannen en tijdens de presentatie van het centrumplan door “stadsarchitect” Arets al kritische opmerkingen geplaatst ten aanzien van bebouwing van de zogenaamde “kuil” aan de Gosewijnstraat.
Tijdens de raadsvergadering d.d. 17 maart 2008 gaf de fractie IBGV bij het agendapunt “Agenda Valkenburg aan de Geul” aan, danig geworsteld te hebben met bovengenoemde bebouwingsplannen. Hetgeen overigens ook geldt voor de geprojecteerde bebouwing rond de St.Nicolaas en Barbarakerk.
De fractie IBGV kan haar goedkeuring geven aan de verkoop van grond op de genoemde locaties aan de Gosewijnstraat en aan de Dr.Erensstraat.
Wij willen hierbij echter nadrukkelijk opmerken zulks te doen, uitsluitend in het belang van het welslagen en fysieke opstart van de “Agenda Valkenburg”. Naar wij veronderstellen is dit de “lakmoesproef” in hoeverre ondernemend Valkenburg én bewoners bereid zijn deze ontwikkelingen in gang te zetten. De tijd van praten, kneden en masseren is onzerzijds gepasseerd mede gezien de recente besluitvorming en kaderstelling door de raad.
Wel willen wij u aan het begin van de noodzakelijke vergunningenprocedures op voorhand meegeven dat wij vooral de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwing aan “de kuil”, als eerder door u gepresenteerd én verwoord in uw schrijven d.d. 16 juli 2008, als voorwaarde stellen.
Namelijk uitsluitend ten behoeve van het realiseren van een hotel met 10 tot 12 kamers in het vijfsterrensegment. Elke andere ontwikkeling en mogelijke uiterlijke verschijningsvorm wordt door de fractie IBGV op voorhand afgewezen.
Wij hopen u met deze zienswijze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie IBGV,
Piet Bisschops, fractievoorzitter.

← Vorig bericht

SP akkoord met verkoop leefkuil

Stamriool inspectie in de Geul

Volgend bericht →