“Ik wil mens zijn tussen de mensen”

|
, , ,

Voorpagina » Nieuws » “Ik wil mens zijn tussen de mensen”

Met deze woorden sloot Daan Prevoo, de nieuw benoemde burgemeester van Valkenburg aan de Geul, zijn toespraak af, waarmee hij zich over de hoofden van de aanwezige raadsleden bekendmaakte bij zijn burgers. Maar eerst werd hij beëdigd door Commissaris van de Koning Theo Bovens. Hij herinnerde aan de huidige turbulente tijden in stad, land en provincie, die deze gemeente al enigszins had overwonnen. Van hem kreeg hij tot slot een munt uit 1974 van de toenmalige Valkenburgse dancing als herinnering aan zijn vakantiewerk.

2021-04-06 Beëdiging Daan Prevoo

Poortwachter
Burgemeester Prevoo memoreerde in het begin van zijn toespraak dat zijn voorvader in 1585 poortwachter was in deze stad en als hij ooit een boek zou schrijven dan zou dat de titel kunnen dragen: “Van afwashulp tot burgemeester.” Als burgemeester wil hij verbindend zijn, oplossingsgericht en voor iedereen toegankelijk, zonder onderscheid of aanziens des persoons.

Hij wil zich richten op een samenwerking tussen het heuvelland en de grote steden, betrokken zijn bij het wel en wee van de inwoners en zoals hij met nadruk uitsprak ”ook bij de zwembaden.” Besturen wil hij op transparante wijze en hij zal zeker optreden als hoeder van de integriteit. Regionale samenwerking staat bij hem ook hoog aangeschreven evenals de bescherming van natuur en landschap. En tot slot zal hij voor zijn gemeente een stevige pleitbezorger worden bij de provincie.

← Vorig bericht

Verdubbeling aantal statushouders voor Valkenburg aan de Geul

Waarschijnlijk meer locaties voor woningbouw geschikt

Volgend bericht →