Hurks bouwt parkeergarage en nieuw winkelcentrum. Ondernemersvereniging V.O.C. heeft een plattegrond via e-mail aan alle leden verspreid waarin de indeling van de nieuwe winkels te zien is. Opvallend gegeven is de te verhuren winkelruimte: ca. 5600 m2 waarbij supermarkt Albert Hein 2025 m2 zal afnemen.

Naast de bestaande winkels van Shoetime, Blokker, Kruidvat en Zeeman, is ook ruimte ingepland voor Gall & Gall. Negen units zijn nog niet ingevuld met namen. Daarvan is 1385 m2 te huur.

Op de hoek Louis van der Maesenstraat en de Dr.Erensstraat ziet u een in/uitgang getekend. Dit is de tweede in/uitgang van de parkeergarage.

Volgens planning start de bouw in maart en zal het complete winkelcentrum begin 2016 klaar zijn.

Het V.O.C. maakte tevens bekend dat men plaats heeft genomen in de B.A.C. Dat is de Branche Advies Commissie en tevens ook in de B.S.C., de Branche Selectie Commissie, waar de invulling van het nieuwe winkelcentrum aan de orde komt. Beide overleg organen zijn branche gerelateerde organisaties voor de detailhandel.

Ment Lagas, de voorzitter van de V.O.C. maakte verder bekend dat komende maandag tijdens de raadsvergadering het College van B&W met een voorstel komt omtrent het inrichten van een ‘blauwe parkeerzone’ in het centrum. VVD-fractievoorzitter Jan Vermeer zal, in afwachting van het collegevoorstel, wellicht met een motie komen om in ieder geval het eerste uur gratis parkeren in het centrum te realiseren.