Industrieterreinen worden duurzamer

Voorpagina » Nieuws » Industrieterreinen worden duurzamer

Binnen de Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht (SIM) wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief door de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en afvalexpert L’Ortye. Samen wordt de volgende stap gezet om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Er wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen.

Het project moet ondernemers handvatten geven om concreet en in de praktijk goed toepasbaar te werken aan een meer circulaire bedrijfsvoering, in gezamenlijkheid op de bedrijventerreinen. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zijn blij dat door deze samenwerking echt maatwerk aan de ondernemers kan worden geleverd en de bedrijventerreinen efficiënter, economischer en duurzamer kunnen worden ingezet.

Wat is circulariteit?
Circulariteit betekent dat producten van nu de grondstoffen zijn van later. In plaats van dat afval op de grote berg belandt, wordt het opnieuw gebruikt. In de meest optimale situatie is de reststroom van het ene bedrijf de grondstof van het andere bedrijf.

← Vorig bericht

Tweede uitkering gedupeerden watersnoodramp afgerond

Politie dringend op zoek naar 30-jarige Zouo Angel

Volgend bericht →