Persoonlijke ervaringen kenbaar maken.Op 23 februari 2010 vindt een informatiebijeenkomst voor bewoners uit Broekhem plaats over knelpunten in het verkeer in de wijk Broekhem.

Directe aanleiding voor deze bijeenkomst is de komst van de nieuwe afrit van de A79 ter hoogte van de Beekstraat.

Doel van deze informatiebijeenkomst is de bewoners uit Broekhem de gelegenheid te geven hun persoonlijke ervaringen en knelpunten resp. over en in het verkeer in de wijk kenbaar te maken.

Op welke plekken binnen de wijk zijn gevaarlijke verkeerssituaties of worden deze verwacht zodra de geplande afrit van de A79 er is?

Een werkgroep bestaande uit bewoners van Broekhem verzamelt en beoordeelt de resultaten van deze bijeenkomst.

In samenspraak met de gemeente, het ROVL en Traject zal op basis van de inventarisatie een conceptvoorstel voor een verkeersarrangement Broekhem worden geformuleerd.

Dit concept voorstel zal dan nog in een vervolgbijeenkomst worden besproken en toegelicht, waarna het definitieve voorstel aan de gemeente wordt aangeboden.

De informatiebijeenkomst start om 19.30 uur in het gemeenschapshuis de Beemde in Broekhem. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanmelding is niet noodzakelijk.

De werkgroep doet een dringend beroep op de bewoners van Broekhem om aanwezig te zijn, zodat ook Broekhem maximaal verkeersveilig kan zijn of worden.

Indien bewoners willen meedenken in de werkgroep kunnen zij zich melden per email bij de werkgroep.

Het adres:axel.simons@hetnet.nl

Foto:www.houthem.info