Informatie nodig voor krediet afrit A79.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Informatie nodig voor krediet afrit A79.

Verdeeldheid in Houthem over verkeersarrangement.De Raadscommissie SOB heeft problemen met het toekennen van een extra krediet van € 500.000 voor de realisatie van de afrit in Strabeek zonder dat aan dit voorstel schriftelijke informatie ten grondslag ligt.

Ing. Bernhard Katerberg van Gemeentewerken gaf aan het begin van de vergadering uitgebreid uitleg over de noodzaak van het extra geld, zonder in detail te treden. "Dat mag niet vanwege de regelgeving in de aanbestedingsprocedure", aldus Katerberg. Hij wil in een besloten vergadering of onder geheimhoudingsplicht van de raadsleden details overleggen. "Maar u krijgt geen informatie op papier. Ik zeg u nu toe dat het bestek niet verandert. De afrit wordt gewoon duurder. Maar het blijft dezelfde afrit met alle toeters en bellen", aldus Katerberg.

Wethouder van Melsen kon er niet veel aan toevoegen. Dinsdag 21 sept. zal hij het nieuwe voorstel in de collegevergadering uitleggen. Daar zal een besluit genomen worden dat volgende week maandag ter bespreking in de raadsvergadering geagendeerd wordt.

Tijdens de beraadslagingen bleek heel duidelijk dat de raadsfracties van CDA en AB duidelijk van mening verschilden ten opzichte van de wethouder van AB.
Van Melsen dreigde door te stellen dat als de raad geen 5 ton voor de meerkosten ter beschikking stelt, het hele project zal worden afgeblazen.

In de discussie omtrent de realisatie van de afrit A79 in Strabeek speelt het verkeersarrangement in Houthem, en in de toekomst ook in Broekhem, een grote rol. Enkele fracties stelden voor om het arrangement even op te schorten en de verkeersstroom resultaten af te wachten als de afrit af is.

Wethouder van Melsen (AB) zei dat "er iets in beweging is gekomen in Houthem en dat niet iedereen het arrangement onderschrijft". Bij de gemeente zijn diverse brieven binnengekomen. "Ik zal die brieven naar de werkgroep doorsturen, zoals afgesproken is", aldus van Melsen (AB).

← Vorig bericht

Struchter Boys 1 leidt tweede nederlaag.

Individuele prijzenoogst St.Martinus Houthem.

Volgend bericht →