Informatiebijeenkomst Dorpsraden

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Informatiebijeenkomst Dorpsraden

Alle dorpsraden uit Valkenburg aan de Geul kwamen in Berg bijeen voor overleg

Op dinsdag 17 mei 2006 werd in zaal ’t Vöske in Berg en Terblijt een informatiebijeenkomst gehouden door de gezamenlijke Dorpsraden over de dorpsontwikkelingsplannen (DOP).

Speciaal uitgenodigd waren B & W en de leden van de Raad.

Uitgangspunt was dat de diverse Dorpsraden bezig zijn met de ontwikkeling van een Dorpsvisie op langere termijn (gedacht wordt aan ca. 15 jaar). Uiteraard is deze voor iedere kern verschillend. Het draagvlak dient zo breed mogelijk te zijn, zodat met alle geledingen binnen die kern (verenigingen, buurtschappen en wijken etc.) gesproken wordt.

De uiteindelijke voorstellen zullen gezamenlijk worden aangeboden aan het College en de Raad voor bespreking en uitvoering.

Als inleiders op dit thema waren uitgenodigd de heer M.Spierts en mevr. M.Burger werkzaam bij de Provincie en mevr. M.Frijlink werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel om hun licht te laten schijnen over deze materie.

Mevr.Burger gaf aan hoe deze DOP’s ook wel Dorpsvisie genoemd nu al onderdeel uitmaken van het beleid op de Provincie. Via de gemeente kunnen deze plannen ingediend worden waarvoor bij de Provincie een subsidie van € 20.000 per gemeente beschikbaar is in de proceskosten.

De uitvoeringskosten van door de Provincie goedgekeurde plannen kunnen voor 60% door de gemeente en 40% door de provincie gefinancierd worden.

De heer Spierts gaf enkele voorbeelden van ingediende plannen door Dorpsraden zoals b.v. de herinrichting van het leegstaande klooster in Koningsbosch; de realisatie van de rondweg in Haelen met daaraan gekoppelde nieuwe centrumplannen en de Brede Scholen in Meerlo-Wanssum. En wat te denken van een Brede School in Heel in combinatie met appartementenbouw. Hij benadrukte dat gedeputeerde Ger Driessens te allen tijde openstond voor het bespreken van nieuwe ideeën en initiatieven. In 2005 is aan dergelijke projecten circa € 17 miljoen besteed en datzelfde bedrag is ook beschikbaar voor 2006.

Mevr. Frijlink merkte hierbij nog op dat al 2 ideeën uit Valkenburg voorgedragen zijn voor subsidie, waarvan deel uitmaakt een boerderijproject in Sibbe. Er moet op veel manieren gezocht worden naar samenwerking met bestaande organisaties en vooral moet het wiel niet opnieuw worden uitgevonden.

Vervolgens gaven de dorpsraden van Schin op Geul en Houthem een professionele presentatie van hun aanpak van de Dorpsvisie, die bij de aanwezigen applaus ontlokte. Sibbe sloot zich hierbij aan en vond dat in hun kern al zodanig veel gerealiseerd was dat nu Schin op Geul aan de beurt was om binnen de gemeente wat meer bevoordeeld te worden.

Berg en Terblijt voelde zich ingesloten door verenigingen als het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten in het opstellen van plannen.

Houthem had zijn motto gevonden in: geen energie uit de buurt, dan ook geen energie uit de dorpsraad. Bovendien vroeg men zich af of woonruimte alleen wel voldoende was en of de gebruikte termen bij iedere dorpsraad wel dezelfde inhoud hadden.

In de daarop volgende discussie bleek zowel burgemeester Nuijtens, als wethouder Sjef Kleijnen zeer positief te staan tegenover de opzet van deze plannen, vooral omdat vanuit het laagste nivo gecommuniceerd werd.

De aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen in de Raad ( AB, SP, IBGV, Transperant) waren eveneens positief gestemd al werden ook kanttekeningen geplaatst door Elke de Vries (SP) dat de dorpsraden niet op de stoel van de gemeenteraad moeten gaan zitten en door Magriet Dexters (IBGV) dat er geen nieuwe bestuurslaag mag worden gecreëerd.

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van dorpsraad Houthem hr.Lodewick en afgesloten met een dankwoord door hr.van Weersch van de dorpsraad in Schin op Geul, waarbij nog eens duidelijk gezegd werd, dat bij alle grootse plannen toch beslist niet de problematiek van alledag in de kernen vergeten mag worden voor te dragen bij de gemeente-bestuurders.

← Vorig bericht

Kunstevenement zet Valkenburg "in de bloemetjes"

F.C.Corleone wint 1ste Pieke Hendriks minivoetbaltoernooi v.v.Walram

Volgend bericht →