Ingezonden brief (12) over centrumplannen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief (12) over centrumplannen

Betaal Bob van Reeth uit en zoek andere architectOver het centrumplan is al veel gepraat en geschreven. Iedere inwoner heeft een mening over het plan. Zelf sta ik redelijk positief tegenover bepaalde facetten van het plan maar ik sta sceptisch tegenover de geplande gebouwen.
De nieuwe centrumplattegrond, zoals die door architect Bob van Reeth is uitgetekend, vind ik persoonlijk redelijk doordacht. Ik ben van mening dat het winkelgebeuren door het uitvoeren van het centrumplan een forse uitbreiding en update kan ondergaan, waardoor de noodzaak om naar Heerlen of Maastricht uit te wijken kleiner zal worden.
Anderzijds heb ik mijn bedenkingen nadat ik foto’s heb gezien van gebouwen die in het verleden door Bob van Reeth zijn ontworpen en die vervolgens bij het centrumplan zijn gevoegd om als leidraad te dienen tijdens het gedetailleerd uitwerken van het plan. De gebouwen die de architect
in het verleden ontworpen heeft zou ik willen omschrijven als rechtlijnige rode bakstenen bunkers met af en toe een raam erin. Zulke bouwstijl is goed om een of andere nieuwbouwwijk snel en goedkoop mee op te vullen, getuige residence Sonneville op het Céramiqueterrein dat hij ontworpen heeft. Een stad als Valkenburg met veel bestaande en historische panden heeft volgens
mij echter iets anders nodig.
Weliswaar wijzen de plannenmakers er telkens op dat deze sfeerplaatjes niets zeggen over het definitieve ontwerp, maar de stijl van een architect is als een menselijk handschrift. Heb je je eenmaal een schrift eigen gemaakt dan is het zeer lastig, zoniet onmogelijk, om een andere stijl aan te nemen.
Nu kan Dhr. van Reeth er volgens mij niets aan doen dat hij zo’n stijl heeft ontwikkeld. Hij is in 1943 geboren in Temse, aan de rand van de Rupelstreek, in het toen armlastige Vlaanderen. De Rupelstreek was en is vooral bekend vanwege het grote aantal aanwezige steenbakkerijen. Logisch dus dat Bob van Reeth graag en veel met baksteen werkt. Net zoals het logisch is dat
Valkenburgers veel met mergel (willen) bouwen.
Ik vraag mij dan ook af of van Reeth in staat zal zijn gebouwen te ontwerpen die qua architectuur enigzins aansluiten bij de al bestaande panden in Valkenburg. Als het aan mij ligt wordt Dhr. van Reeth betaald en bedankt voor het uittekenen van de toekomstige centrumplattegrond, maar wordt vervolgens een architect aangezocht die een stijl heeft waarbij meer gewerkt wordt met lichtere kleuren (dat hoeft niet persé mergel te zijn) en die tot meer in staat is dan enkel gestapelde baksteen te tekenen.
Levien Spits, Broekhem

← Vorig bericht

Raad gaat akkoord met WVG wet

Actie CDA i.v.m. de Wehryweg ?

Volgend bericht →